prog: 1115
squelettes/rubrique-3.html

Varia

Een nieuwigheid op PleinOPENair! Elke vrijdag om 21u30, voor de film, zal er een korte film te zien zijn over de locatie waar we ons op dat moment bevinden. Drie filmpjes worden voor de gelegenheid gerealiseerd met het video-atelier Plus Tôt Te Laat (PTTL). Op enkele minuten tijd portretteren de filmpjes de wijken (Weststation, Tour & Taxis en Neerpede) en hun stedenbouwkundige toekomst.

http://www.pttl.be

01.08 > 21:30 + 08.08 > 21:30 + 15.08 > 21:30


Enkele panelen volgens ons van locatie naar locatie. Een kleine expo gaat op zoek naar de sporen van de omzwervingen van PleinOPENair, van het prille begin in 1996 tot nu. Een selectie van foto’s van sommige sites waar PleinOPENair halt hield - voor, tijdens en na hun transformatie - leveren een bijzonder beeld op van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel de laatste tien jaren.

Elk week-end van POA.Liefhebbers van zelfgemaakte uitgaven en van huiselijke know-how, kom in onze Microboutiek snuffelen! Een stock die voor iedereen toegankelijk is, een ruimte gewijd aan doe-het-zelf en aan onofficiële kunst, een collectie van artisanale, visuele, sonore, literaire, grafische, gedrukte, geplakte, getekende, gezeefdrukte, geëtste, gefotocopieerde, omgekeerde werken... Dit mobiele verdeelpunt wordt bevoorraad door zijn eigen publiek, u dus. Ter gelegenheid van PleinOPENair krijgt de Microboutiek subversief gezelschap van de Infotheek, gespecialiseerd in gefotokopieerde uitgaven in ruil voor een vrije bijdrage!

02.08 > 17:00 + 09.08 > 17:00 + 16.08 > 17:00


Tijdens de zomer van 2006 nam PleinOPENair je op sleeptouw naar enkele plekken waar de internationalisering van Brussel toesloeg. We bezochten ankerplaatsen van internationale macht en hun vertegenwoordiging (de Europese school, internationale instellingen...). We vroegen ons af wat de gevolgen zijn voor de stad waarin ze zich nestelen: stijging van de vastgoedprijzen, stadsvlucht of zelfs verdrijving van bewoners, verdwijnen van volkswijken onder invloed van gentrificatie... Deze tendensen zijn er 2 jaar later niet minder op, integendeel! Vandaag de dag moet de kosmopolitische stad "internationaal" worden, met andere woorden aantrekkelijk voor de economische elite, buitenlandse investeerders, zakentoerisme, supra-nationale business. Volgens de aanhangers van stadsmarketing moet de ontwikkeling van de stad competitief tred houden. Als we het merendeel van onze beleidsmakers moeten geloven, van Berlijn tot Barcelona, is het een kwestie van overleven!
In Brussel werd deze logica ingebed in een politiek programma dat eind 2007 openbaar gemaakt werd onder de naam "Plan de développement international" (PDI) of Plan voor de Internationale Ontwikkeling. Dit plan dat in het geheim werd uitgewerkt door een consultancybureau definieert een reeks acties om de buitenlandse belangen te bevredigen... ten koste van een deel van de residerende bevolking. Gebruiksaanwijzing: de grondreserves van het gewest er tegenaan gooien om grote infrastructuur neer te poten die grote internationale evenementen kan onthalen (wereldbeker voetbal, zaken- en congrescentrum en een showzaal) wat de aantrekkelijkheid van de stad ten goede komt. De middelen: een privé-publiek partnerschap om de projecten waarvan de budgettaire enveloppe de middelen van het gewest overstijgt te financieren, en het openstellen van de gebieden van gewestelijk belang voor de belangen van promotoren. Er wordt gemikt op tien prioritaire zones.
Om beter de sociale, politieke en stedenbouwkundige inzet van dit «plan» te begrijpen, nodigt Nova je uit op een busrondrit die enkele van die zones zal bezoeken. Aan boord van de bus vind je commentaren op het plan, en op elke site zijn er bewoners en comités die je wegwijs maken in wat er op het spel staat.

De wandeling zal twee keer plaatsvinden: op zondag 14 en 28 september vanaf 14u, de hele namiddag. Deelname is gratis maar het aantal deelnemers is beperkt. Daarom vragen om te reserveren per mail (pleinopenair@nova-cinema.org). Moest je uiteindelijk toch niet mee kunnen, laat het ons weten. De vertrekplaats zal je met de bevestiging van deelname meegedeeld worden.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1124
prog: 1115
pos: aval