prog: 1050
squelettes/rubrique-3.html

Varia

Sound Image Culture / SIC is een masterclass opgericht door een groep van antropologen en filmmakers en bood dit jaar voor de eerste maal een broedplaats aan voor de persoonlijke creaties van een zestal deelnemers. SIC stimuleert een ethische reflectie over de mens en de complexiteit van zijn relaties met zichzelf, de media en de maatschappij. SIC hecht groot belang aan een interdisciplinaire perspectief tussen humane wetenschappen en artistieke creatie en verdedigt het concept van "continue negotiatie". Niet de "ander" of "wij" vormt het exclusieve onderwerp, maar datgene wat tussen beiden ontstaat, de gedeelde communicatie. Deze methode doorprikt de illusie van de andere cultuur in beeld te brengen, maar er wordt ook een alternatief gegeven. Het medium fungeert niet als een spiegel die weergeeft wat in de realiteit wordt ervaren, maar als een systeem waarbinnen een andersoortige identiteit wordt gecreëerd en gereconstrueerd. Het artistieke wordt opgevat als een performance waarin procesmatig gezocht wordt naar representatie.

+ Somewhere in Between

Chloé Salembier, 2007, BE, video, eng & ro ov 35'

+ Sous les cerisiers

Tülin Ozdemir, 2007, BE, video, fr & tk ov 28'

+ Jeruslem the Unfaithful

Matthias De Groof, 2007, BE, video, eng ov 8'

Images & Silence on HIV/AIDS in Lesotho
Marieke Rodenburg, B, 2007, video, vo ang / eng ov, xxx

+ Splendor & Sadness of Philip Johnson

Catherine Montondo, 2007, BE, video, eng & fr ov 28'

+ Leo

Lieve Willekens, 2007, BE, video, nl ov 30'

Na de projectie wordt er tijd voorzien voor debat en voor vragen.

SIC is een initiatief van Polymorfilms VzW, subpowered by Netwerk Aalst i.s.m. Cinema Nova.

www.soundimageculture.org

[ Gratis ]

24.01 > 20:00


Zoals elke laatste donderdag van de maand is de Open Screen... nee. Stop! We herbeginnen. Precies 11 jaar geleden begon Nova met... Nee verrek. Jullie hebben een film gemaakt van maximum 15 minuten en jullie... Nee, nee en nog eens nee, het is altijd hetzelfde. Hoe steeds opnieuw hetzelfde uitleggen zonder in herhaling te vallen? Open Screen, vrij scherm, open voorstelling, een echt kippenhok... We weten echt niet meer hoe het te zeggen: stuur jullie filmpjes op (Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel - een week op voorhand - haast elk formaat wordt aanvaard - ’t is gratis - enz. enz...) en we vertonen ze!

[ Gratis ]

31.01 > 20:00


Rondreizende Nieuwe Kamermuziek (vzw Ferme du Biéreau "in exil") organiseert sinds twee jaar de cyclus "Labo#". Elke thema-editie staat open voor iedereen die muziek wil benaderen zonder academische voorkennis. Voor deze editie gaat het om viool en elektronische muziek. Tijdens een weekend en dit gedurende negen maanden, komt een tiental deelnemers met verschillende achtergronden samen met een componist en professionele muzikanten (in dit geval Peter Swinnen, Izumi Okubo en Jean-Marc Sullon) tijdens individuele en collectieve discussies. Het is een ontmoeting op een ongewone werkplek, waar projecten meestal ontspruiten door het samenbrengen van ervaringen tijdens een diner of na het bekijken van een film die verband houdt met muziek. Op het einde van de cylcus worden de afgewerkte composities in de drie landsdelen gespeeld en er begint een nieuwe cyclus.
Deze sessie vindt plaats in samenwerking met het "Centre de recherches et de formation musicales de Wallonie" (CRFMW), in 1970 gesticht door Henri Pousseur en Pierre Bartholomée, dat zich bezighoudt met het maken en verspreiden van elektronische muziek, in de optiek van het vermengen van verschillende genres.

[ 5 euro ]

02.02 > 19:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1057
prog: 1050
pos: aval