prog: 988
squelettes/rubrique-3.html

Edito

Goede gewoontes, vertrouwde formules, tradities in ere houden... Eindeloos is de reeks moraliserende zinspreuken, ons aansporend om toch maar verder te doen, voortbordurend op wat al begonnen is, om steeds maar méér, steeds maar beter te doen.
In Nova stellen we ons elk jaar weer dezelfde vraag : hebben we zin, tijd en energie om PleinOPENair te organiseren ? Gedurende 11 zomers - waarvan 9 onder de naam PleinOPENair - luidde het antwoord volmondig "ja!". Maar het moest er eens van komen... Dit keer kozen we voor vakantie. Een zomer zonder PleinOPENair dus ! Wat nogal wat verontwaardigde reacties opwekt... we vatten het als een complement op : het doet plezier te horen dat velen gehecht zijn aan PleinOPENair.
Elk jaar stellen we ons ook de vraag "hoe" een PleinOPENair te organiseren : naast de werklast van dit omvangrijke evenement (gedurende verschillende dagen bevinden we ons op terreinen in openlucht die helemaal niet aangepast zijn om evenementen te onthalen) gaat het om inhoud. Oppassen voorvanzelfsprekendheden, institutionalisering. We reageren op een snel veranderende stadsomgeving, en op de vernauwing van de notie "publieke plaatsen". En dan hebben we het nog niet over klimaatswijzigingen ! Vandaar dat de formule van PleinOPENair elk jaar weer ter discussie staat en soms wijzigt. Nomadisch of sedentair ? Kleiner, of net grootschaliger ? In juli of in augustus ? Met of zonder regen ? ... De laatste drie jaren werd het accent gelegd op een reeks meer inhoudelijk gerichte activiteiten zoals rondleidingen, ontmoetingen, workshops, documentairevertoningen... Kleiner dan de "traditionele" PleinOPENair-weekends, desalniettemin even arbeidsintensief qua voorbereiding.
Een beetje overmand - we geven het grif toe - door het tien weken durende verjaardagsprogramma (van januari tot maart), begonnen we laat aan de voorbereiding - te laat om nog een kwalitatieve, echt goede PleinOPENair te organiseren. We profiteerden ervan om routine te vermijden. Voor sommigen wil dit zeggen : vakantie nemen, zich wagen aan de voorbereiding van het jaareinde, of een bikini-avond organiseren. Voor anderen : de start van het nieuwe culturele seizoen of dit redactionele krantje samenstellen.
In uw handen bevindt zich dus een wat ongewone editie van het Novakrantje. Géén filmprogrammatie zoals gewoonlijk, maar wel enkele verhaaltjes uit de coulissen van Nova, en een vat vol bedenkingen over de film- en documentaireproduktie in België, zelden te lezen in de pers. Want laten we het erover eens zijn : in België ontbreekt het aan een gespecialiseerd medium dat films en documentaires ondersteunt die geen geoliede promomachine achter zich hebben. Een medium dat zich waagt aan filmkritiek en debat. We durven luidop dromen van een dergelijke uitgave - en waarom niet meteen tweetalig... ? Niet dat wij de ambitie hebben met dit krantje... Wel deden we de ronde van een aantal betrokkenen ; waarvan hier neerslag.
Om u toch nog een kans te geven uw zomerliefde tegen het lijf te lopen of net om uw gebroken hart te lijmen, geeft Nova twee feesten vol zand en zonneschijn, film en muziek, met een "Bikini Beach" avond en een "Playa Belga" avond. En ondertussen denkt iedereen al stilletjes aan PleinOPENair 2008...

P.S. Moest je dit weekend toevallig op het festival Esperanzah! in Namen zijn... kom ons dan opzoeken in de filmtent waar je films geprogrammeerd door Cinema Nova en Vikalp: Films For Freedom (India) kan bekijken (in het kader van het festival "Caméras Sud", van CNCD - 11.11.11)!

Van 3 tot 5 augustus:

- Een reeks films over "voeding":
boerenbewegingen, anti-coca cola beweging, een debat over actie (met o.a. het collectief CAGES), een compilatie van kortfilms (docu en fictie) en een verbazende fictiefilm...

- Focus Anand Patwardhan:
...de Indiaanse regisseur die zijn documentaires vertoonde tijdens het "India Zindabad" programma in september 2005...

Meer info op de website:
http://www.esperanzah.be/programme/films/squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 989
prog: 988
pos: aval