prog: 1035
squelettes/rubrique-3.html

Consumeren!

Cesky sen

Czech Dream

Vit Klusk & Filip Remunda, 2004, CZ, 35mm, ov fr ond,, 87'

"Cesky sen" vertelt het verhaal van een supermarkt die niet bestaat. Het is een documentaire over een project, gelanceerd door twee filmstudenten voor hun eindwerk. Het idee ontstond bij het lezen van een onderzoek over consumptiegedrag en publiciteit uit 2002 door het bedrijf Icoma Research. De studie toonde aan dat 30% van de Tsjechen hun boodschappen deden in hypermarkten. Daarop hebben Vit Klusak en Filip Remunda de lancering van een nepsupermarkt met de naam Cesky sen (de Tsjechische Droom) in scène gezet. Het was een succes. De reclamecampagne die ze lanceerden op TV, met straataffiches en vele folders, heeft honderden mensen verzameld voor een simpel spandoek van plastiek die een supermarkt voorstelde. In de reclamecampagne werd de vraag gesteld naar hun consumptiebehoeften met verwarrende slogans zoals "kom niet" of "spaar uw geld". Dit heeft hen echter niet tegengehouden om naar de inhuldiging van de fictieve supermarkt te komen. Er was maar één ding aanwezig, een simpel beschilderd doek dat een supermarkt voorstelde. Een "slechte" grap die op zeer verschillende manieren geapprecieerd werd door de beetgenomen consumenten.

[ 5 / 3,5 EURO ]

06.12 > 22:00 + 22.12 > 21:00


Luc Moullet, 1978, FR, 16mm, fr ov 115'

prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.
13.12 > 21:00 + 22.12 > 19:00


Luc Moullet, 1978, FR, 16mm, fr ov 115'

Een grote klassieker van Luc Moullet, atypisch filmmaker en oude bekende van het Nova-scherm ("De komedie van het werk", "Een avontuur van Billy the Kid"). Vertrekkend vanuit zijn voedingsgewoonten en meer in het bijzonder vanuit zijn maaltijd bestaande uit eieren, tonijn in blik en bananen, gaat Moullet de keten na die deze eetwaren op zijn bord heeft gebracht. Hij trekt erop uit om winkeluitbaters te ontmoeten, groothandelaars, importeurs, fabrikanten, werknemers... Via interviews met al deze mensen komen we te weten hoe het allemaal in elkaar zit, de weg van productie tot consumptie. Een intiem en verbijsterend dagboek dat zowel tragisch is als burlesk. De verzamelde gesteldheden van een blikje Senegalese tonijn, een Franse omelet, een Ecuadoraanse banaan en een flinke hoop filmpellicule... dat zijn de ingrediënten van "Genese van een maaltijd", schrikwekkend en kostelijk, de zoektocht van een besliste Luc Moullet die even visionair als iconoclastisch is.
Bijna 30 jaar na datum is deze film nog steeds even brandend actueel. "Genèse d’un repas" bekijken net voor de eindejaarsfeesten, is een aanslag op de volksgezondheid. Vrolijk kerstfeest!

[ 5 / 3,5 EURO ]

13.12 > 21:00 + 22.12 > 19:00


Reclame is overal. Ze tracht steeds en overal in de gunst te komen van de brave burger-consument die wat geld veil heeft om de producten te kopen die ze aanprijst en haar op die manier financiert. Reclame gebruikt alle wetenschappelijk beschikbare technieken om haar boodschap indringender, efficiënter en invloedrijker te maken. Ze dringt haar commerciële boodschap aan iedereen op, ook in de openbare ruimte. Ze zingt de lof van het egoïsme, de klinkende overwinning, het conformistische geluk en de stralende toekomst van de consumptie. Reclame staat symbool voor het economische credo dat onze samenleving plat walst en haar tegelijkertijd organiseert als onderdeel ervan. Het doel van deze eerste "Nacht van de publifoben" is de logica van het reclamesysteem te begrijpen.
Nova organiseert deze avond met Respire, een vereniging die in 2005 het licht zag en die via ludieke en geweldloze activiteiten commerciële reclame uit de publieke ruimte wil bannen. Ze wil ook sensibiliseren tegen het gevaar van ongebreidelde consumptie, en voor meer solidariteit op wereldschaal.

http://www.respire-asbl.be

• 19:00 > Expo

Tentoonstelling van publifobe affiches van Titom, politiek tekenaar die met een deel van zijn werk publiciteit wil ontkrachten.

• 20:00 > Debat: Kunnen de NGO’s en de niet-commerciële sector zinvol reclame maken ?

Meer en meer NGO’s doen beroep op marketingtechnieken om hun boodschap te verkopen aan het grote publiek. Sommige NGO-reclamecampagnes, bijvoorbeeld de campagne van OXFAM vorig jaar, kopiëren zonder meer de klassieke reclamebeeldvorming, waardoor ze de grens tussen "normale" en "rechtvaardige" handel vervagen. Andere niet-commerciële actoren besteden aanzienlijke middelen in communicatie om een sterke zichtbaarheid te verzekeren. Anderzijds verhoogt de industrie in deze ecologisch rampzalige tijden haar "greenwash"-operaties, en neemt ze andere, "sociale" verantwoordelijkheden op die haar in een positief daglicht kunnen zetten, iets wat niettemin vaak bedrieglijk is. Deze praktijken roepen vragen op. Kunnen publiciteit en marketing een middel zijn om de wereld te veranderen, of zijn ze drager van een intrinsiek bedrieglijke logica? Kan de niet-commerciële sector de reclametechnieken gebruiken zonder haar vleugels te verbranden? Een panel van sprekers met verschillende invalshoek zal zich over deze kwesties buigen vooraleer het debat met de zaal aan te gaan.

• 22:00 > Open Publiphobic Screen

Heb je een kortfilm gemaakt met de reclame in de publieke ruimte als inspiratiebron? Een reclamefilmpje met een kwinkslag? Dit is de gelegenheid om ze aan het publiek te tonen tijdens deze gratis vertoning die zoals de traditionele Open Screen van de Nova werkt: elke film die met deze thematiek verband houdt, die we voor 15 december bij Nova binnenkrijgen (Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel), en die niet langer dan 15 minuten duurt, wordt getoond. Zonder reclamepauze!

• 24:00 > Concert Funk Sinatra + DJ’s Sunsetters

Kom in deze koude dagen je weerstandssysteem versterken dankzij de uitzinnige feestmuziek van de Luikse groep Funk Sinatra, een gezelschap van muzikanten die uit heel uiteenlopende hoek komen (klassiek, rock, jazz, hedendaags, pop, improvisatie, ...). Dit zestal opent een universum van folklore, humor, opstand en intriges, voor een groot deel ingevuld door improvisatie. Om de avond te eindigen zijn er DJ’s tot het ochtendgloren.

[ GRATIS ]

21.12 > 19:00


prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.
23.12 > 20:00


Aansluitend op de vertoningen van "Genèse d’un repas" vertonen we 3 kortfilms van Luc Moullet. 3 visies op de consumptiemaatschappij. Totale lengte: 52 min.

+ L’Empire de Médor

Luc Moullet, 1986, FR, 16mm, fr ov 13'

Er bestaat een zekere klasse van honden, slachtoffers van ongezond antropomorfisme van hun baasjes, die zonder morren de dwaasheid ondergaan van hun beste vriend: de mens.

+ Essai d’ouverture

Luc Moullet, 1988, FR, 16mm, fr ov 15'

Helse herrie tussen een modern man en een horde colaflessen. Zal onze held erin slagen stand te houden tegen deze overmacht?

+ Toujours plus

Luc Moullet, 1994, FR, 16mm, fr ov 24'

Heden ten dage worden supermarkten opgetrokken waar eerst filmzalen of kerken stonden. Een normale evolutie want het consumentisme is de religie van de 20ste eeuw.
"Een overstelpende documentaire over de werkomstandigheden en vervreemding van kassiersters" (Stéphane Bouquet, Cahiers du cinéma).

[ 3,5 / 2,5 EURO ]

23.12 > 20:00


Jonathan Nossiter, 2003, US, 35mm, ov fr & nl ond,, 160'

Drie continenten doorkruisend toont Mondovino de opvolgingsstrijd van de almachtige miljardairs uit Napa (Californië), de rivaliteit tussen twee aristocratische dynastieën in Firenze, het conflict tussen drie generaties van een Bourgondische familie die strijdt om enkele hectaren wijngaard... Wat gaat er schuil achter deze saga’s? De traditionele wijnen of die nu uit Italië, Argentinië of de Verenigde Staten komt, ontsnapt niet aan de vrolijke realiteit van deze moderne tijden.
De onafhankelijke Amerikaanse regisseur Jonathan Nossiter heeft naast film een tweede passie. Hij is ook oenoloog. Een oude droom werd verwezenlijkt dankzij een onderzoek over wijn in onze maatschappij. Van Chili tot de Bordelaise kelders ontdekken we de onverbiddelijke wereld van de wijn: achter de oppervlakkige beleefdheden bevindt zich een troebele wereld waar macht, geld en liefde voor deze goddelijke nectar zich vermengen. Betrokken en bewust stelt Nossiter de goede vragen en spreekt hij de juiste mensen aan. Met weinig middelen slaagt hij er in aanzienlijke economische en culturele thema’s te behandelen. Een boeiende film dankzij de sterke persoonlijkheden van de vele personages, echte karakterkoppen. Een waar genoegen voor wijnliefhebbers en een documentaire die "neofieten" beter doet begrijpen hoe mondialisering en uniformisering smaakt.

[ 5 / 3,5 EURO ]

23.12 > 21:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1040
prog: 1035
pos: aval