prog: 898
squelettes/rubrique-3.html

Technocratie vs. Democratie

Op de eerste zondag van dit programma zullen we praten over de moderne democratie als technomarchandise, meer ten dienste van omzetcijfers dan van de burgers. Terwijl het meer en meer duidelijk wordt dat de publieke opinie zich afkerig opstelt t.o.v. technologieën met een zekere risicofactor zoals Genetisch Gemanipuleerde Organismen) en atoomenergie, blijft de overheid braaf in het straatje lopen van de economische lobbies die riskeren het publiek te bedriegen en te verwarren. Welke zijn de beslissingen die maken dat de maatschappij evolueert in de richting waarin ze evolueert? Wie heeft de macht om deze te bepalen? Is het democratische beslissingsproces voldoende aangepast en geschikt om onderscheid te maken in materies als de omgang met nieuwe technologieën en hun massieve toepassingen op schaal van de gehele samenleving? Kunnen de burger en zijn vertegenwoordigers een mening te verkondigen ten aanzien van de industriële, economische en wetenschappelijke lobbies? Zijn onderzoekers werkelijk onafhankelijk? Wordt informatie voldoende verspreid, zijn risico’s en alternatieven voldoende bekend?
We staan stil bij het geval van de GGO’s, atoomenergie voor burgerlijke doeleinden en de oriëntering van het wetenschappelijk onderzoek.

Debat om 20u30 met oa:
Catherine Bourgain (Fondation Sciences Citoyennes)
Michel Despratx (journaliste, reg.)
Wladimir Tchertkoff (journaliste, reg)
Helen Holder (ex-CAGE, FOE)

26.11 > 18:00


Mais Im Bundeshuus

Le Génie helvétique

Jean-Stéphane Bron, 2003, CH, 35mm, ov fr ond, 90

Een Zwitserse parlementaire thriller over een commissie belast met de uitwerking van een wet op genetische manipulatie, democratie gefilmd in de coulissen. Zoals in elke goede democratie is de toegang natuurlijk verboden voor het publiek, maar niets kan een filmploeg verbieden zich voor de deur op te stellen en de discussies te filmen die zich afspelen tijdens de pauze op de gang. De parlementsleden verwoorden hun standpunten, de voortgang van de discussies, positief of negatief naargelang de persoon, de relaties met hun collega’s-rivalen, ... De toeschouwer valt middenin de microkosmos van de macht, het oog van de strategieën en het machtsspel, staat tussen de lobbies voor en tegen GGO’s. In al haar glorie verschijnt hier de bijna absurde wanverhouding tussen de manier van besluitvorming en de potentiële gevolgen van de gestemde wetten. De parlementaire democratie is een groot spel en of men nu wint of verliest, het voornaamste is altijd: eraan deel te nemen.

26.11 > 18:05


Wladimir Tchertkoff, Romano Cavazzoni & Emanuela Andreoli, 2003, CH, video, ov fr ond, 50

Deze film getuigt over een wetenschappelijke misdaad die zich al 20 jaar lang en onder hoge bescherming voltrekt in totale onverschilligheid en desinformatie. De nucleaire lobby en de officiële geneeskunde veroordelen willens nillens miljoenen mensen in het immense labo van de besmette gebieden rond Tchernobyl. De film legt het belangenconflict bloot tussen twee agentschappen van de UNO: de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal AtoomAgentschap (waarvan de voornaamste doelstelling de wereldwijde promotie van atoomenergie is). De WGA heeft niet het recht medisch onderzoek te voeren op nucleair gebied zonder de goedkeuring van het IAA. Binnen de commissies verheffen zich stemmen maar dat is niet eens voldoende om de nucleaire lobby schrik aan te jagen. Wetenschappers die stelling durven te nemen tegen de officiële standpunten in, worden misprezen en hun geloofwaardigheid in vraag gesteld.

+ OGM: L’étude qui accuse

FR

De experten zijn het erover eens: Genetisch Gemanipuleerde Organismen eten houdt geen gevaar in voor de gezondheid. Elk jaar verschijnen er nieuwe GGO’s op ons bord. Nochtans tonen enkele wetenschappelijke studies wel toxische risico’s aan. Het Franse ministerie van landbouw weigerde, onder het voorwendsel van "industrieel geheim", verontrustende onderzoeksresultaten publiek bekend te maken. Hoe is het mogelijk dat de nationale en Europese instanties voor voedselveiligheid groen licht geven aan een dergelijk GGO, terwijl ze op de hoogte zijn van deze studie?

Gevolgd door het debat met oa:
Catherine Bourgain (Fondation Sciences Citoyennes)
Michel Despratx (journaliste, reg.)
Wladimir Tchertkoff (journaliste, reg)
Helen Holder (ex-CAGE, FOE)

26.11 > 20:30


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 900
prog: 898
pos: aval