prog: 898
squelettes/rubrique-3.html

Sluipend gif

Indien een bad overloopt, zegt ons gezond verstand dat we de kraan moeten dichtdraaien. Ook zullen we het normaal vinden om de vloer te dweilen of dweildoeken uit bio-afbreekbare vezels te ontwikkelen, zeker als het rendabel is om het water te laten lopen. We leven in een technologisch op hol geslagen tijdperk en de hinder ervan wordt steeds beschouwd vanuit het oogpunt van «beheer». Zo beogen ecologische maatregelen vaak niet het halt roepen aan de vervuiling, maar enkel het goede beheer ervan. Het leefmilieu dient dikwijls als rechtvaardiging voor het uitbreiden van controle door gebruik te maken van de milieunormen, om nieuwe economiesectoren te creëren (wat we dan duurzame ontwikkeling noemen) en om de consument een schuldgevoel te bezorgen, kortom om de echte zorgen aan de kant te zetten. Alles lijkt op maat gemaakt om de aandacht af te leiden van de echte productiemechanismen die hinderen. Gedurende deze avond hebben we het over drie verschillende onzichtbare vervuilingsbronnen, die de neiging hebben zich sluipend te verspreiden: pesticidenmoleculen, straling van draagbare telefoons en microdeeltjes van industriële verbranding. In de drie gevallen stellen mensen zich vragen, onderzoeken ze en reageren ze, wat een sociale toe-eigening van technische kwesties - al te vaak enkel in handen van wetenschappelijke en/of technocratische experts - met zich meebrengt.

Debat om 20u30 met oa:
Paul Lannoye (GRAPPE)
Aleksandra Kordecka (Friends Of the Earth)
Benoit Dupret (imker)
Jeanine Kievits (IEW)
Benjamin Hennot (omwoonende van CCB)
Sezin Topcu (Fondation Sciences Citoyennes)

Nature & Progrès Belgique > http://www.natpro.be
Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique >
http://www.grappebelgique.be
Friends of the Earth Europe > http://www.foeeurope.org / IEW > http://www.iewonline.be
Telslabel coordination > http://www.teslabel.be / Robin des toits > http://robindestoits.org

17.12 > 18:00


Nikolaus Geyrhalter, 1999, AT, 35mm, ov eng ond,, 97'

Pripyat was de stad waar de meeste werklui van Tchernobyl leefden, er woonden zo ongeveer 50.000 mensen. De stad bevindt zich in het hart van «de zone» in een omtrek van een straal van 30 km die besmet en onbewoonbaar verklaard is. Pripyat is vandaag een spookstad. Geyrhalter gaat door de prikkeldraad en de militaire controleposten die de stralingen officieel tegenhouden (!) en stelt ons een surrealistisch bezoek voor van deze zone, waar enkel wetenschappers en werklui van de opnieuw in werking gestelde centrale binnen en buiten mogen. Ondanks alles leven er nog steeds mensen in die verboden omtrek, ze zijn vergeten en geïsoleerd, het overgrote deel werd geëvacueerd maar kwam terug om iets van zijn leven voor de catastrofe terug te vinden. De hele film door praat de bevolking uit «de zone» over haar levensvisie, of eerder overlevingsvisie, te midden van dode landschappen die een onmerkbaar gevaar verbergen. Hun getuigenissen laten de absurditeit en de ondoeltreffendheid van het beleid doorschemeren en de alomtegenwoordige hypocrisie en het autoritarisme die eraan verbonden zijn.

+ Retour d’expérience

Groupe Louise Becquerel, 2005, FR, video, ov 5'

Video die bericht over een actie tegen de nucleocratie tijdens een Europees seminarie van het SAGE project. Het nucleaire is mooi, het is als een energetisch mirakel, het schept banen, creëert geld en is schoon. Of, zo lijkt het maar niet iedereen is het ermee eens. Vreemd. Indien Tchernobyl het Amerikaanse Three Mile Island of zeer recent het Zweedse Forsmark was, zouden de blikken zeker anders geweest zijn. Wees gerust, het komt er wel van. Over dat punt is tenminste iedereen het eens.

08.12 > 20:00 + 17.12 > 18:05


Yves Elie & Renée Garaud, 2003, FR, video, ov 55'

Sinds enkele jaren stellen imkers een verhoogde mortaliteit bij de bijen vast. Ze wijten dit aan een nieuwe generatie pesticiden die enige tijd ervoor in de getroffen streken werd ingevoerd. In hoeverre vernietigt de "collateral damage" van de moderne agricultuur de natuur? De bijentelers, slachtoffers van de mortaliteit van de bijen, ontdekken geleidelijk aan de hemeltergende lacunes van de administratie in verband met de regelgeving van van toxische producten. Een actienetwerk wordt opgericht. In Nederland en Frankrijk wordt de toelating voor de pesticide in kwestie opgeschort, terwijl België verkiest te wachten op de resultaten van een studie over de mortaliteit van bijen die ondertussen blijven sterven.

+ CCB - Une mauvaise idée

Gemeenschappelijke realisatie van de bewoners van Gaurain, J-P. Winberg, F. Neerdaels, 2004, BE, video, ov 26'

Omwonenden van een gigantische cementfabriek in de buurt van Doornik maken gebruik van een uitzending van de lokale televisie Notélé om hun bezorgdheid te uiten over een toekomstige verbrandingsoven voor gevaarlijk afval. Door wetenschappers aan de tand te voelen en een onderzoek in te stellen vernemen ze dat de asse van het verbrande afval in het beton verwerkt wordt en dat de vrijgekomen microdeeltjes zeer schadelijk zijn. Bij inademing transporteren ze andere toxische substanties en dringen ze direct door in de bloedbaan.

L’air à l’oeil > http://www.lairaloeil.be
Compagnie des Ciments Belges Revisé et Contre CBR > http://www.ccbr.be

Gevolgd door het debat met oa:
Paul Lannoye (GRAPPE)
Aleksandra Kordecka (Friends Of the Earth)
Benoit Dupret (imker)
Jeanine Kievits (IEW)
Benjamin Hennot (omwonende van CCB)
Sezin Topcu (Fondation Sciences Citoyennes)

Coordination contre les méfaits de Bayer

17.12 > 20:30


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 903
prog: 898
pos: aval