prog: 898
squelettes/rubrique-3.html

Van Futurisme tot Transhumanisme

Mensen, gefascineerd door hun toekomst, dromen van moderniteit en het beheersen van de natuur. Regelmatig steken bewegingen de kop op die komaf willen maken met het verleden en een nieuwe basis willen leggen voor een toekomst die tabula rasa maakt met de oude cultuur, de maatschappij willen bevrijden van verouderde tradities op weg naar een heilzame toekomst. Verbetering en zuivering van de mensheid en het leven in het algemeen maken deel uit van deze visies. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het Italiaanse futurisme, een radicale kunstvorm en filosofie, die droomde van dynamiek en moderniteit, maar die uiteindelijk toenadering zocht tot het fascisme en oorlog zag als een energiegolf die de oude wereld wegvaagt. Vandaag duiken futuristische perspectieven opnieuw op zonder taboes, met het technologische als voorwendsel dat er een wetenschappelijke neutraliteit aan verleent. Het transhumanisme is er de meest gekende en spraakmakende uiting van; het is de fase die het posthumanisme voorafgaat, letterlijk de verdwijning van de mensheid, de opkomst van een "Übermensch" bevrijd van de beperkingen van de natuur en van zijn fysieke en mentale grenzen, dankzij de biotechnologische vooruitgang. Als erfgenamen van de cybernetica, reduceren ze het levende wezen tot zijn DNA-code, iets meetbaar, modifieerbaar, encodeerbaar of iets om de ruimte in te sturen. Aan de andere kant zijn er ook heel wat artiesten die zich tot neo-futuristen verklaren en die evengoed gefascineerd zijn door het idee van verbetering van het leven en de mens. Vaak beïnvloedt een culturele beweging de collectieve verbeelding wat leidt tot een popularisering van deze waarden zonder ze in vraag te stellen. En wanneer we weten dat deze concepten verdedigd en verkocht worden door economische grootmachten waarvan de politieke invloed niet genoeg onderschat kan worden, kunnen we ons terecht enkele vragen stellen bij deze populaire fascinatie en haar impact.

10.12 > 18:00


Lutz Dammbeck, 2004, DE, 35mm, ov fr ond, 113

Das Netz is een onderzoek dat teruggaat tot de origines van de cybernetica. Rode draad is de correspondentie van de regisseur met Ted Kaczinsky, briljante wetenschapper en nuchtere ecologist die tegen alle verwachtingen in een strategie ontwikkelde die niet meer of minder de vernietiging van het industriële systeem beoogde. Vanuit zijn hutje in de bergen van Montana werd hij publieke vijand n°1 gedurende 17 jaar en belichaamde hij de radicale maatschappelijke contestatie van de 20ste eeuw, onder de naam Unabomber. Hij stuurde namelijk bompakketjes naar universiteiten en bedrijven die het voortouw namen in hoogtechnologische ontwikkelingen. Enkele van zijn ontsnapte doelwitten getuigen trouwens in de film. Na enkele jaren van terreur stelde de Unabomber een deal voor: hij stopt met de bombrieven als de grote kranten zijn manifest publiceren ("Industrial Society and its Future") wat gebeurt in 1995. Uiteindelijk krijgt de FBI hem te pakken en wordt hij in een strengbewaakte gevangenis vastgehouden en wordt hij door iedereen als psychiatrisch geval beschouwd. De Unabomber beïnvloedde onder andere de genetische saboteurs en de vergiftiger van waterflessen, de Aquabomber genaamd.

(Met dank aan Goethe Institut Brüssel)

http://www.t-h-e-n-e-t.com

02.12 > 20:00 + 10.12 > 18:05


Frank Theys, 2006, video, ov, 156

Technocalyps is een documentaire in drie delen over het fenomeen transhumanisme. Een soort van manifest dat een profetische en progressieve toon aanslaat en de komst van een nieuwe mens aankondigt waarvan het lot langs radicale artificialisatie verloopt. "De technologie neemt de vlam van de geschiedenis over". De film benadert de wetenschappelijke, ethische en metafysische implicaties van de laatste ontwikkelingen op genetica, robotica, artificiële intelligentie en nanotechnologie, die hier op hagiografische wijze voorgesteld worden. Ondanks de enorme kloof tussen de beloften en effectieve realisaties, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van GGO’s aantoonden, spelen technofiele of ultra-progressieve discours zoals die van de transhumanisten een belangrijke rol in de implementatie van technologische ontwikkeling. Zeker als je weet dat deze ideologie steun geniet uit verscheidene culturele, artistieke, politieke en academische hoeken. Waarop is de fascinatie die dit gedachtegoed oproept gebaseerd? En wat zijn onze eigen fantasmen over god zijn in het diepst van onze gedachten...?

Een film in 3 delen, met een gesprek na deel 1

10.12 > 20:30


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 902
prog: 898
pos: aval