prog: 898
squelettes/rubrique-3.html

Van GGO’s tot nano’s

Het enthousiasme voor de nanotechnologie vandaag vertoont veel gelijkenissen met "het mirakel" van de GGO’s enkele decennia geleden. GGO’s zouden een oplossing bieden voor alle problemen en een einde maken aan de honger in de wereld... Vandaag voorspelt men ons als gevolg van de nanotechnologie een derde industriële revolutie, uiterst heilzaam en zaligmakend, onvermijdelijk en uiteraard zeer "natuurlijk". Het begrip "nanotechnologie" is een pseudowetenschappelijk label geworden dat wordt gebruikt om eender wat verkocht te krijgen. Het volstaat om een prefix "nano" te plaatsen en het product is gelanceerd. Dit geldt ook voor de onderzoeksbudgetten, zowel privé als publiek. De techniek om deeltjes op atomair niveau te manipuleren heeft inderdaad heel wat buitengewone toepassingen in petto, met name op het vlak van Bio-, Info- en Cognitieve wetenschappen. De mogelijke innovaties doen vele onderzoekers en industriëlen wegdromen. De mogelijke gevolgen zijn echter nog niet goed gekend. Vooral hun minuscule omvang en hun nieuwe eigenschappen maken hen potentieel gevaarlijk. Daarenboven bestaan er visies over nanowetenschappen die alle industriële sectoren en alle aspecten van het sociale leven overhoop halen. Op het moment dat de massaproductie van GGO’s een feit is, duiken er heel wat vragen op en ze zijn helemaal niet nieuw. Alle bedenkingen m.b.t. GGO’s zijn slechts enkele jaren later in het publiek debat verschenen en veel van de bezwaren blijken best legitiem. Er worden geen lessen getrokken uit deze geschiedenis en men herhaalt hetzelfde schema met nieuwe technologieën. Heel wat mensen organiseren zich om alle betrokkenen in deze ontwikkelingen te interpelleren, want deze problematiek heeft het politieke debat alvast netjes ontweken.

Debat om 20u30 met oa:
Julien Colin (reg.)
Guy Kastler (Réseau Semences Paysannes)
Peter Snowdown (reg.)
Isabelle Stengers (wetenschapsfilosofe)
Collectif Semences d’Utopie

Bienvenue sur le site d’INFOGM

http://www.monde-solidaire.org
http://www.semencespaysannes.org
http://www.confederationpaysanne.fr
http://www.etcgroup.org
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/

03.12 > 18:00


Julien Colin, 2006, FR, video, ov fr ond, 70

De film speelt zich af op een computerscherm. Een cyberonderzoek brengt ons van de ene link naar de andere en ontsluiert de gevolgen van de derde industriële revolutie: het ontstaan en samenvloeien van biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschappen op nanoschaal. Onderzoekers ontwikkelen discreet, in naam van het algemeen welzijn, dodelijke wetenschap. Wat gebeurt er in onze naam, zonder enig publiek debat? Wie ontwikkelt de termen voor wetenschappelijke vooruitgang? Aan de hand van interviews en clips met technologische propaganda roept de film vragen op over economische macht, sociale controle en de transformatie van mens en natuur.

in aanwezigheid van de regisseur

03.12 > 18:05


H. Perrino, 2005, FR, video, ov, 35

Een groep landbouwers, bakkers en onderzoekers en diëtisten ontmoeten elkaar omwille van een gezamenlijke passie: graan. De ene vertelt ons over de oude graansoorten, de andere leert ons de kunst van het broodbakken. Knowhow die verdwenen is met de genetische verarming van de afgelopen eeuw. Mensen reageren door zich de kennis en technieken opnieuw meester te maken en ze te verheffen tot een levenskunst.

+ Ce qu’on a fait à Florennes

Peter Snowdown & Helen Holder, 2003, BE, video, fr ov eng ond, 15

De Genespotters van "Cage" trekken gewapend met slechts wat spandoeken en borden naar een rustige gemeente in de provincie Namen. De film brengt het relaas van een actie die erin slaagt het gezicht van waarschijnlijk niet de hele wereld dan wel van een gemeente met 2000 inwoners te veranderen. Hoe een veld met genetisch gemanipuleerde koolzaad ontsmetten? Zie hier recept, raadgevingen en fabricatiegeheimen.

Gevold door het debat met oa:

Julien Colin (reg.)
Guy Kastler (Réseau Semences Paysannes)
Peter Snowdown (reg.)
Isabelle Stengers (wetenschapsfilosofe)
Collectif Semences d’Utopie

03.12 > 20:30


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 901
prog: 898
pos: aval