prog: 842
squelettes/rubrique-3.html

De televisie is ook van ons

Op dit eigenste moment worden de nieuwe beheerscontracten voor de VRT en haar Franstalige tegenhanger de RTBF, voor de periode 2007 - 2012, vastgelegd. Inhoudelijke programmalijnen en publiciteit nemen in deze onderhandelingen tussen de respectievelijke ministers van media en de vertegenwoordigers van de publieke zender een belangrijke plaats in.

Enkele jaren geleden werd voor Vlaanderen een adviescommissie geïnstalleerd, de Vlaamse mediaraad, waarin mediadeskundigen en vertegenwoordigers van de gebruikers en de mediasector zetelen. Zij brengen niet-bindende adviezen uit over mediabeleid aan regering en parlement. Aan Franstalige kant bestaat zo’n adviescommissie niet, maar de RTBF-directie bevestigde wel dat de discussies over het beheerscontract moeten plaatsvinden in het parlement. In dit debat zijn de gebruikers, de kijkers dus, echter amper vertegenwoordigd. Nochtans formuleerden deze een hele reeks vragen. Ook de lokale televisies besteden geen aandacht aan het toekomstige beheerscontract. Kortom, er wordt niets gedaan om het publiek, de voornaamste betrokkene van de activiteiten van de openbare zender, te raadplegen.
In deze context verscheen het boek van Bernard Hennebert "La RTBF est aussi la nôtre", en wordt er een week van debatten en ontmoetingen georganiseerd door actieve televisiekijkers.
De eerste avond is gewijd aan publiciteit en sponsoring, een fundamenteel thema daar het aan de basis ligt van de deregularisatie van de publieke zender. Daarna volgen drie andere debatavonden met getuigenissen en televisiefragmenten in Nova.
De vertegenwoordigers van de RTBF en van het ministerie van media zijn uitgenodigd om op de vragen van het publiek te antwoorden. Daarnaast zijn er natuurlijk de actieve en kritische kijkers en verenigingen die betrokken zijn bij ontwikkelingen in het medialandschap.

Ook de RTBF wil graag een nieuwe zender oprichten. "Bel Arte" zal Arte-programma’s opnieuw uitzenden en dagelijks één eigen RTBF-programma bevatten. Het doel: culturele programma’s doorsluizen naar de nieuwe zender zodat de huidige nog meer ontspanningsprogramma’s kan uitzenden...Het afschaffen van het reclameplafond en de "vijf minutenregel" (reclameverbod vijf minuten voor en na kinderuitzendingen), het toestaan van reclameonderbrekingen en van nieuwe vormen van reclame (zoals merkproducten in beeld brengen tijdens uitzendingen)... Waarom gebeurt dit op de openbare zender? Omdat die op zwart zaad zit, zoveel is duidelijk. Nochtans is toevlucht zoeken tot reclame en sponsoring aan zware kritiek onderhevig. Het komt de kwaliteit van de programma’s allesbehalve ten goede, de missie van de publieke zender komt erdoor in gevaar, en het jaagt de kijkers weg van de beeldbuis. Erger nog: hoe meer privéfinanciering, hoe meer de financiële autonomie van de zender in gevaar komt. Reclame-inkomsten zijn het beste excuus voor de overheid om de publieke geldkraan dicht te draaien. Reclame heeft geen bestaansrecht op de publieke zender, die zoals de naam het zegt ten dienste moet staan van het publiek en niet van economische belangen.

Debat o.l.v. Olivier Taymans (onafhankelijk journalist en kritisch radiomaker), met:

- Bernard Hennebert, auteur van "La RTBF est aussi la nôtre" uitgeverij Aden (www.aden.be)

- Gabriel Thoveron, journalist ("Le Ligueur"), lid van Conseil de l’Education aux Médias, auteur van "La télévision dont vous êtes le héros" (Grand Miroir)

- Een vertegenwoordiger van Résistance à l’Agression Publicitaire - RAP (www.antipub.be)

- Een vertegenwoordiger van Respire (www.respire-asbl.be)

- Paul Vanlerberghe, Directeur van GetBasic (vereniging voor de democratisering van media en ondersteuning van media-activisme en sociale bewegingen.)

19.04 > 20:00


Wat is de plaats van cultuur op televisie? Hoe ons niet laten strikken in een debat waarvan we op voorhand reeds de argumenten van beide partijen kennen? Hoe de logica "gebrekkige subsidies compenseren door reclame-inkomsten" overstijgen?
Een Canadese film stelt de juiste vragen door media en televisie te situeren in een allesomvattend systeem ten dienste van een dominante ideologie.
Om op de hoogte te blijven van de trends op de markt, is het aangeraden om een bezoekje te brengen aan de televisiemarkt van Cannes. Het is daar dat elk jaar de directeuren van de grote zenders hun uitzendroosters bepalen. Geoff Bowie ontmoette hen. Oprecht, met sociometrische gegevens in de aanslag, leggen ze hun strategie uit. Ze reageren op de programmavoorstellen van een schare producers die er geen graten in zien om deze aan te passen aan de wensen van de televisiechefs. Uniformiteit viert hoogtij, de kijker is een marktaandeel.
Op ongeveer hetzelfde moment, ergens in een Parijse voorstad, verfilmt een filmmaker een historische gebeurtenis: de Commune van Parijs, een volksopstand die in 1871 bloedig onderdrukt werd. Wijkbewoners en andere geïnteresseerden bespreken de rolverdeling en het scenario dat ze zelf vertolken. De regisseur, Peter Watkins, verwacht van hen dat ze zich de rollen eigen maken en er hun eigen interpretatie aan geven. Watkins aanpak is wars van de marktuniformiteit en voorgekauwde formules waarmee televisieprogramma"s gemaakt worden.
Wellicht kan het streven van de Communards om zich bevrijden van de ketens van de dominerende klasse als inspiratie dienen om ons los te maken van de Universele Klok van de massamedia...

20.04 > 20:00


De commercialisering van informatie is een feit. Voelbare gevolgen zijn "infotainment", gratuite geweldscènes, steeds kortere sequenties, overgemediatiseerde onderwerpen, doodgezwegen items, redacties die afhangen van economische en politieke machten, enzovoort. Kunnen we hier een halt aan toeroepen?

Debat o.l.v. Bernard Hennebert, met :

- Paul Bienbon, onderwijzer, lid van de Filmkeuringscommissie (die beslist of een film al dan niet Kinderen Toegelaten is).
- Gérard De Sélys, journalist en vakbondsafgevaardigde van de RTBF, auteur van "Privé de public. A qui profitent les privatisations?" (EPO).
- Pierre François Lovens, journalist "La Libre Belgique".

22.04 > 20:00


Het middenveld en het verenigingsleven hebben dankzij het huidige beheerscontract een eigen plek op de openbare televisiezender. Het gaat om uitzendingen voor consumenten, het kinderjournaal enzovoort. Helaas wordt er steeds meer gesnoeid in dergelijke programma’s. Wat kunnen we doen om te blijven hameren op het belang van de sociale dimensie van de zender? Wat moet de overheid doen om haar verantwoordelijkheid te nemen?

Een debat o.l.v. Bernard Hennebert, met :

- Antoinette Brouyaux, Centre de Recherche et l’information des Organisations de Consommateurs - CRIOC (www.crioc.be).
- Jacques Liesenborghs, lid van Changement pour l’égalité (www.changement-egalite.be), oud vice-voorzitter van de RTBF en co-auteur met Philippe Meirieu van "L’enfant, l’éducateur et la télécommande" (Labor).
- Thérése Snoy, Réseau Eco-Consommation (www.ecoconso.be).

23.04 > 16:00


Televisiekijkers kunnen zich rechtstreeks tot hun zender wenden, via brieven bijvoorbeeld. Reagerende kijkers, dat is een tegenwicht voor de vaak zeer sterke politieke en economische druk, en een middel voor de publieke zender om zich te differentiÎren van commerciële privé-zenders. Appreciatie van het publiek wordt bovendien gemeten met kijkcijfers die louter kwantiteit weergeven, en niet wat de kijkers van de programma’s vinden.

Debat o.l.v. Bernard Hennebert, met:

- Marianne De Boeck, Ombudsvrouw van de Franse Gemeenschap (www.mediateurcf.be).
- Benoît Derenne, Fondation pour les générations futures (www.fgf.be).
- Jean-Jacques Jespers, Voorzitter van de afdeling journalistiek van de ULB.

23.04 > 18:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 850
prog: 842
pos: aval