prog: 741
squelettes/rubrique-3.html

Ficties/Prayoga

Ook in India wordt er met filmtaal geëxperimenteerd. Het is wel waar dat er in het land nooit een traditie van avant-garde heeft bestaan zoals in Europa of de Verenigde Staten. India heeft waarschijnlijk andere prioriteiten gehad dan de experimentele cinema… Beter spreek je dus over "sporadische essays" zonder duidelijk overheersende leidraad. Niettemin werd er door het beleid een platform gelanceerd in samenwerking met organisaties als Films Division, Film & Television Institute of India… Het bewerken van kostbare pellicule zelf vindt niet echt ingang in de filmlaboratoria. De experimenten doen zich veeleer voor op het formele, technische of narratieve vlak. Het digitale formaat biedt hier weer nieuwe vrijheden, op een totaal andere manier dan de pellicule, maar ook veel minder duur. Onze selectie schommelt tussen werken van filmmakers die de pellicule aanbidden, en anderzijds de fanatiekelingen van het digitale. Het resultaat is een uiterst caleidoscopische mix van excentrieke en provocerende films. Ook de kortfilm is populair bij regisseurs die zelf hun films produceren. De twee compilaties die we met behulp van Shai Heredia hebben samengesteld, zijn exemplarisch voor deze modus van auto-productie en staan vol met schitterende pareltjes. "The Sun in the Belly" laat je een waaier aan films ontdekken waarbij zonder compromissen cruciale vragen gesteld worden over de socio-politieke context van de Indische cinema. De filmmakers zijn echte pioniers die prioriteit geven aan de creativiteit en een vorm van persoonlijke radicale politiek. "New genres and new forms" is een compilatie van abstracte geanimeerde beelden, over mythologie, fictie en de werkelijkheid. De veelbelovende jonge regietalenten scheppen echte kunstwerken die de generische en formele grenzen van de cinema verleggen. Meer verklappen we niet! We geven liever het woord aan Shai Heredia, directrice en curator van het Experimenta festival te Bombay. Ze komt in eigen persoon de verschillende tendensen in het landschap van de "Prayog’ toelichten.

"Prayoga" is zo ongeveer het equivalent van "experiment" in het Sanskriet.Divya drishti

Divine Vision

Sidharth Srinivasan, 2001, IN, ov eng ond,, 95'

In een buitenwijk van Bombay houdt een charlatan kantoor in het plaatselijke theehuis. De bewoners van de wijk zitten verwikkeld in een complex web van overspel en onvervulde verlangens, maar allen hebben ze een blind vertrouwen in de gaven van de man. Het is pas wanneer deze het zicht in de ogen verliest, dat hij het ware "zien" ontdektŠDivya Drishti tracht door te dringen in het diepste wezen van waarheid en (bij)geloof. Het resultaat is een krachtige, provocerende satire die de mechanismen achter het bijgeloof en de hypocrisie in de buitenwijken van Bombay blootlegt. De film tast tevens de formele en esthetische mogelijkheden van video af. Gefilmd met de camera op de schouder, met gebruik van synchroon geluid en natuurlijke belichting..—

22.09 > 20:00 + 14.10 > 20:00


Urf professor

Alias Professor

Pankaj Advani, 2001, IN, video, ov eng ond,, 120'

Een bijziende, aan astma lijdende huurmoordenaar is zo zenuwachtig dat hij zijn slag mist net op het moment dat hij de trekker moet overhalen.. Het slachtoffer, een vrouw, eist wraak op de opdrachtgever, die niet minder dan haar wederhelft blijkt te zijnŠ Twee mislukte gangsters besluiten hun grote slag te slaan door een auto te stelen. Zij kruisen het pad van de huurmoordenaar, stelen zijn wagen, en verdwijnen zo met de spaarpot die in een koffer op de achterbank lagŠ Alias Professor vertelt het verhaal van vier mannen en een vrouw die zich een weg trachten te banen doorheen de grillen van het lot. Tegelijkertijd zedensprookje, zwarte komedie, sociale satire en thrillerŠ een film als een vuistslag, gedraaid met een beperkt budget, maar die je desondanks op je stoel vastgenageld houdt. De regisseur specialiseerde zich in montagetechnieken aan de filmschool van Pune (FTII). Zijn film staat bol van originele vondsten en knappe numerieke effecten. —

30.09 > 22:00 + 16.10 > 22:00


Hun Hunshi Hunshilal

Love in time of Malaria

Sanjiv Shah, 1992, IN, 35mm, ov eng ond,, 133'

In het koninkrijk Khojpuri komt een muggenplaag de rust van de brave burger verstoren. De muggen zijn eigenlijk reïncarnaties van "onterfden en andere verwaarloosbare marginalen". Hunshilal, een jonge wetenschapper uit de middenklasse, ontwikkelt een uiterst werkzaam middel om de lastige beestjes te verdelgen. Hun Hunshi Hunshilal is tegelijkertijd een muzikale komedie en een politieke film, die een zeer hedendaags verhaal vertelt over politiek verzet en multinationale handel. Met zijn niet lineaire vertelstructuur en zachte kleuren tast de film de grenzen af van zeer uiteenlopende genres: gangsterfilm, populaire Hindi cinema, popmuziek, traditionele gujaratie muziek, straattheater. Sanjiv Shah studeerde montage aan de filmschool van Pune (FTII), en werkte als assistent voor Anand Patwardhans film "Bombay our City". Hij kreeg het idee voor dit scenario toen hij tijdens de draaidagen van een film over vluchtelingen geconfronteerd werd met de gevolgen van malaria.
— 

01.10 > 22:00 + 08.10 > 22:00


Kaal Abhirati

Time addiction

Amitabh Chakraborty, 1989, IN, 35mm, ov eng ond,, 120'

In ieder van ons schuilt wel een of andere angst... In Kaal Abhirati worstelt het hoofdpersonage met een verlammende angst voor de dood. De setting is een immens, leeg paleis in Calcutta, waar de man slaapt, rondwandelt, tekent. In zijn slaap droomt hij keer op keer zijn eigen dood. In de ene wordt hij meegevoerd door een schone in sari en komt hij om op een werf. In de andere eindigt de tocht met zijn oudleraar en een medeleerling op de straat waar ze oversteken. Radeloos van angst besluit hij een einde aan zijn leven te maken, maar daarvoor zal hij eerst zijn doodsangst moeten overwinnen...Regisseur Amitabh Chakraborty laat het verstrijken van de tijd primeren op de enscenering: lange sequenties ontsluieren een abstract universum waarin het plastische aspect een vooraanstaande rol speelt.

16.10 > 20:00


+ And I Make Short Films

S.N.S Sastry, 1968, IN, 35mm, ov eng ond,, 16'

Impressionistisch portret dat het werk van een Indische documentairefilmer op het eind van de jaren zestig exploreert. Zijn werk beweegt zich tussen kunst en sociaal activisme. Soms wordt een bitter standpunt ingenomen, andere keren overheerst het humoristische of satirische, maar nooit de zelfingenomenheid. Eén van de grootste en belangrijkste experimentele films uit India!

+ Etcetera

Ashish Avikunthak, 1995-1997, IN, 16mm, ov eng ond,, 33'

Etcetera is een drieluik van kortfilms die gedraaid werden tussen 1995 en 1997. Telkens vertrekkend vanuit hetzelfde sequentieplan, is het geheel een observatie van de verschillende invloedssferen van het menselijk bestaan en van de edelmoedigheid die in de dagdagelijkse handelingen kan schuilen: in de arbeid, in de zelfconfrontatie, in het ritueel, in onze beschouwingen...

+ Bomgay

Riyad Wadia, 1996, IN, video, ov eng ond,, 12'

+ Right Here, Right Now

Anand Gandhi, 2003, IN, video, ov eng ond,, 29'

24.09 > 22:00 + 07.10 > 22:00


+ Passage

Gurvinder Singh, 2004, IN, video, zonder ond ond,, 9'

Een man zit zich thuis steendood te vervelen. Rondom hem het geroezemoes van het leven. Tijd en geluid vloeien af en aan in een huis vol ongrijpbare aanwezigheden... Eerste experimentele film van een regisseur die afstudeerde aan de filmschool van Pune (FTII) en die tevens actief lid is van de Freedom Films Group.

+ 18 (+2) Blinks of an eye

Anurandha Chandra, 2004, IN, 16mm, zonder dial, , 20'

De kleinste eenheid van de cinema is het fotogram. Voor de mens is dat de seconde... of één knipoogje. De filmmaakster vertrekt van beeld en geluid uit haar directe omgeving (dat is Chicago), om een wereld van percepties te weven. De film stelt de vraag naar de (on)mogelijkheid om de realiteit waar te nemen zonder deze te verbeteren, en naar ons onvermogen om beelden uit te schakelen.

+ Winter Trail

Pooja Kaul, 2002, IN, video, ov eng ond,, 11'

Een evocatie van het leven van de schilderes Amrita Sher Gil, geboren in India in 1913. Zowel de actrice die de rol van Amrita speelt als de regisseuse zelf verschijnen in beeld. In de loop van de repetities trachten de twee jonge vrouwen door te dringen in de persoonlijkheid van Amrita en in het wezen van haar artistieke creaties. De film was een eindwerk voor de filmschool van Beaconsfield (UK).

+ Kshya Tra Ghya [X Y Z]

Amit Dutta, 2004, IN, 35mm, ov eng ond,, 22'

Het eerste deel van de film is een evocatie van de rituelen van een jongen die naar school moet, het tweede deel leunt aan bij de mythologische referenties van het sprookje. Door een combinatie van niet lineaire vertelstructuur en speciale effecten wordt een abstracte wereld gecreëerd. Het werk van Amit Dutta (FTII) viel reeds meerdere malen in de prijzen.

+ A Short Season

Ashim Ahluwalia, 2000, IN, 16mm, ov eng ond,, 30'

Het portret van een 87-jarige man en van de stad waarin hij woont. De naakte voorstelling van de feiten verleent aan de film een air van minimalistische poëzie over de melancholie van het ouder worden. De film balanceert tussen "verhaal" en "experiment", maar slaagt er vooral in de energie van het drukke en hardvochtige stadsleven op te vangen.

01.10 > 20:00 + 14.10 > 22:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 753
prog: 741
pos: aval