prog: 741
squelettes/rubrique-3.html

Docu/Patwardhan

Sinds de jaren zeventig legt de Indische filmmaker Anand Patwardhan de vinger op de maatschappelijke hangijzers van zijn land. Zo nam hij in zijn eerste twee films de brutale repressie en politieke arrestaties op de korrel en toonde zo een land dat steeds meer dictatoriale trekjes begon te vertonen. De man heeft van toen af aan steevast voor de kant van de onderdrukten gekozen. Zijn oeuvre overvleugelt dertig jaar Indische geschiedenis, waarbij zijn films als bevoorrechte getuigen de evolutie van een traditionele naar een moderne maatschappij volgden. Daarbij liet hij het niet na pertinente hedendaagse problemen aan te kaarten als stedelijke ontwikkeling in "Bombay", de scheiding van tijdelijke en eeuwige machten in "In the Name of God" en "In Memory of Friends", de bouw van een stuwdam in "Narmada" of de atoombom in "War and Peace". Via een knappe montage legt Anand de waarheid bloot, zonder de kijker daarbij in een eenrichtingsverhaal te dwingen. Ook de geluidsband van zijn films misbruikt hij niet om zijn persoonlijke interpretatie en oordeel door te duwen. Pacifistische lopers, vastberaden betogers, aandachtige toeschouwers, autokaravanen: de films van Anand worden overspoeld door massascènes, zonder daarom met spectaculaire beelden te hoereren. Dit soort scènes alluderen in de eerste plaats vooral aan het collectieve karakter van het sociale leven, en de noodzaak aan solidariteit die ons allen verenigt. De kracht die van een groep uitgaat wordt zo visueel vertaald, als ook de remmende invloed van de groep om de machine stil te zetten, de doelmatigheid van het gangbare verloop te verstoren. Anderzijds weet zijn camera ook maar al te goed hoe individuele schoonheid te laten schitteren. Het gaat ons niet om het naar voor schuiven van dit uitzonderlijke talent, maar wel om de collectieve waarheid die hij met zoveel vastberadenheid laat spreken in alle aspecten van zijn werk. De regisseur werd door zijn charismatische boodschappen vaak tot op de rand van de zelfopoffering gedreven, ten einde de waarheid te laten triomferen. Het oeuvre van Anand Patwardhan schopt het publiek een politiek geweten en herinnert er aan dat het de grote volksgroepen zijn die Geschiedenis maken.

Het zal de eerste keer zijn dat Anand Patwardhan naar België komt voor de gelegenheid van deze focus. Hij komt twee avonden lang zijn films in de Nova voorstellen (zie Ontmoetingen).Hamara Shaher

Bombay our city

Anand Patwardhan, 1985, IN, video, ov eng ond, 75

De hoop op een waardig leven zet arme mensen er toe aan uit te wijken van naburige streken naar de rand van Bombay. Regelmatig komen politie en bulldozers langs om de bamboewoningen van deze arme immigranten plat te rijden, waarna ze even snel weer teruggroeien. Als protest logeren de inwoners van de sloppenwijk op de stoep van de grootstad. De camera van Anand legt op gevoelige wijze vast hoe deze mensen overleven met enkele roepie"s. Met deze dramatische situatie in beeld, verzet de regisseur zich tegen het "legalistische" discours van de administratie, de beschuldigende vinger van de ordediensten en de liefdadigheidswerken van de burgerij. Want om de ware redenen van de vastberadenheid van administratie en politie te kennen, moet je verder zoeken. Straattheater en volkliedjes verklappen met humor de electorale doelwitten en de corruptie van de overheid. Deze film kreeg de speciale prijs van de jury op het festival "Cinéma du Réel" evenals de "National Award for Best Non-Fiction".—

+

+ New [improved]

Vani Subramanian, 2003, IN, video, ov eng ond, 6

Op beelden van het dagelijkse leven in New Delhi, schrijft een weduwe een brief aan de administratie om te protesteren tegen haar uitzetting uit een onbewoonbaar verklaarde woning. Een drama zoals zovele andere in de sloppenwijken, verteld met minimale middelen en met maximaal effect.—

— 

24.09 > 20:00


Ram ke naam

In the name of God

Anand Patwardhan, 1992, IN, video, ov eng ond, 75

Volgens de legende zou een Hindoetempel gebouwd zijn op de geboorteplaats van de god Ram. Maar de Britse koloniale machthebbers die er op uit waren de fragiele alliantie tussen Hindoes en Moslims te breken, verspreidden het gerucht dat de Moslims er een moskee hebben gezet. In de jaren ’90 maakte een leider van de V.H.P. (de fundamentalistische hindoe partij) gebruik van dit gerucht om een kruistocht tegen Moslims te ondernemen. Met een karavaan vol religieuze motieven en onder zware escorte, leidt hij een campagne om de Hindoe gelovigen op te roepen een tempel te bouwen in plaats van een moskee. De karavaan laat overal waar hij langskomt een bloedig spoor na.Doorheen de ontwikkelingen van de strijd tussen Hindoes en Moslims staat deze film toe om de kloven in de Indische maatschappij te begrijpen (kasten, religie, macht, rijkdom) en om hun invloed op het politieke schaakspel te begrijpen. Deze film won de National Award for Best Investigative Documentary.

+

The Boy in the branch

+ The Boy in the branch

Lalit Vachani, 1993, IN, video, ov eng ond, 27

The Branch is een afdeling van de fundamentalistische Hindoe partij die discipline verheerlijkt maar ook racistische en patriottische waarden aanleert aan de jongeren. Van het speelplein tot de paramilitaire training volgt deze film een cyclus die engelachtige kinderen transformeert tot twijfelachtige strijders.

25.09 > 18:00


Anand Patwardhan & Simantini Dhuru, 1995, IN, video, ov eng ond, 57

Vanaf de jaren ’60 lanceert de Indische overheid een prestigieuze politiek van grootscheepse werken. De bouw van een immense stuwdam op de Narmada rivier moet de bevloeiing van het platteland en de grote naburige steden mogelijk maken. Maar deze onderneming zet een vruchtbare vallei volledig onder water. Bovendien woont in die vallei nog de oorspronkelijke bevolking, de Adivasis. De mobilisatie groeit naarmate het waterniveau stijgt en de onjuistheden van het project duidelijk worden... Gedurende vijf jaren volgt Anand de strijd van de Adivasis om het project af te voeren, een moedige strijd gebaseerd op wankele hoop. Door officiële propaganda en archiefbeelden van het verzet te confronteren, stelt deze film de vooruitgangsideologie tegenover de rechten van de lokale bevolking.

Gepresenteert in het kader van de workshop met Anand Patwardhan (zie Ontmoetingen).

29.09 > 20:00


Anand Patwardhan, 1990, IN, video, ov eng ond, 60

Begin jaren dertig werd een jonge socialistische militant opgepakt en opgehangen door de Engelsen. Na de onafhankelijkheid werd deze jongeman Bhagat Singh tot nationale held uitgeroepen door de regering van Nehru. Vandaag wordt deze held zowel gerecupereerd door de overheid van Punjab die in hem een Sikh patriot zien, als door de fundamentalisten die hem als een vurige gelovige beschouwen. Ondertussen leidt de communistische partij een campagne in de dorpen om broederlijkheid tussen de gemeenschappen en de socialistische boodschap van Bhagat Singh te promoten. Terwijl zijn sterfdatum herdacht wordt, ziet zijn standbeeld een mengelmoes van officiële delegaties, Sikh groeperingen en communistische demonstranten voorbij defileren. Anand ontving er de National Award for Best Investigative Documentary voor.

Gepresenteert in het kader van de workshop met Anand Patwardhan (zie Ontmoetingen).

29.09 > 22:00


Jang aur Aman

War and Peace

Anand Patwardhan, 2002, IN, video, ov eng ond, 130

Het eerste deel van de film opent met de moord op Gandhi, die in het verzet kwam tegen de opdeling van India en Pakistan. Veertig jaar later gaat India over tot atoomproeven in Rajasthan. Pakistan voelt zich bedreigd en herbegint op haar beurt met een nucleair programma. Aan weerszijde van de grens schieten ook de pacifisten in actie en beginnen zich te mobiliseren voor de vrede. Het tweede deel van de film neemt de tragedie van Hiroshima en Nagasaki als uitgangspunt. De Verenigde Staten hebben geleidelijk hun oorlogsmodel aan de rest van de wereld opgedrongen. Anand vraagt zich dan ook af of Gandhi’s boodschap geen luchtspiegeling blijkt te zijn, nu de machtshebbers gedoemd lijken om steeds nieuwe vijanden uit te vinden, ten einde hun wapensarsenaal te rechtvaardigen. De film won talloze prijzen waaronder de prestigieuze "National Award for Best Non-Fiction".

De 2 delen van de film zijn gepresenteert in het kader van de Gandhi Jayanti.

02.10 > 18:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 745
prog: 741
pos: aval