prog: 685
squelettes/rubrique-3.html

Expo’s

EXPO

in

Een stad met haar dynamiek van voortdurende bouwwerven, verkeersstromen, achtergrondlawaai... en toch bewoond en beleefd door mensen en verhalen. Hoe benaderen en verwerken artiesten deze stad? Sommigen gaan er vrolijk op in en laten zich inspireren door de chaos, terwijl anderen liefst wat afstand nemen en observeren, en dan zijn er nog zij die de stad "parasiteren" en haar taal recycleren... Zijn muren dragers van opinies, ramen afschermend voor de buitenwereld, en afsluitingen voorwendsels om erover te springen? Wordt de grens tussen binnen en buiten gerespecteerd?

14.04.05 > 06.05.05

14.04 > 19:30


The microgallery, the smallest gallery of Bruxxel!

14.04 > 24.04

Niko Hafkenscheid

28.04 > 08.05

Benoit Dhennin & Patrice Rudant

Twee interventies dit keer. Om te beginnen is er Niko Hafkenscheid "An Artful Scene # 184" en om te eindigen: Benoit Dhennin & Patrice Rudant, twee fotografische benaderingen van het stedelijke landschap in de vorm van een projectie-installatie. En het is nog steeds zo dat ook u kunst bent, wat de MICROGALERIJ beteft tenminste... Dien je dossier in met contact en technische fiche op het kantoor van Nova, Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 692
prog: 685
pos: aval