prog: 638
squelettes/rubrique-3.html

Gasten

Tanguy de Foy is psycholoog en begeleider in de "Ateliers de l’Insu" en psychotherapeut voor jongeren op de Dienst voor Geestelijke Gezondheid in Brussel. Hij schreef verschillende artikels over het therapeutische karkater van een creatieve workshop. "Ateliers de l’Insu" is een geprivilegieerd expressieoord, wars van esthetische of technische interpretaties. Het creatief spel is onderdeel van een expressief proces dat vroegere belevenissen en gevoelens weer oproept. Elk atelier staat borg voor de ontdekking van een bijzondere wereld via het persoonlijk spel in het kader van een groepsdynamiek.

12.11> 20:00Doctor in de psychologie, licentiaat in de filosofie, lid van de Belgische school voor psychoanalyse, professor aan de Katholieke universiteit van Leuven en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Saint-Louis. Dat is Jean Florence. En ook nog directeur van het CET, Centre d’Etudes Théâtrales de Louvain-la-Neuve, waar hij theater en psychologie doceert. Hij is auteur van verschillende werken, directeur van het magazine Etudes théâtrales en medegrondlegger van InterValle, een vzw die een ontmoetingsplaats is voor artiesten en psychotherapeuten die begaan zijn met ontmoeting, artistieke creatie, hulp en zorg.

12.11 > 20:00Michel Hock, psycholoog van opleiding, richtte in de jaren ’70 La Devinière op, sterk beïnvloed door de antipsychiatrie (toen "in de mode") en de theorieën van Laing.

"Jean-Claude en de anderen, 19 ongeneeslijk verklaarde kinderen, door iedereen geweigerd. Sommigen kenden op vijftienjarige leeftijd een geschiedenis van twintig instellingen. Het is voor deze -verbannen- kinderen dat we op 18 februari 1976 in de streek van Charleroi een toevluchtsoord openden, een plek zonder tralies, zonder chemie, een plek waar je gek mag wezen, een veilig asiel in zekere zin. Wij hebben het La Devinière genoemd. We gingen de weddenschap aan om deze kinderen onder geen enkel voorwendsel te verwerpen." (Michel Hock).

25.11 > 20:00 Als psychiater in het Salve Mater ziekenhuis van Lovenjoel nabij Leuven tijdens de jaren ’70 verdedigde Alec Luyckx de anti-psychiatrische uitgangspunten van Cooper en Laing die hij trouwens persoonlijk kende. Net als Cooper, is het ideaal voor hem om de patiënt meermaals te zien met de familie opdat iedereen kan inzien dat de bron van het probleem daar schuilt. Eens dat inzicht verworven, kan de patiënt naar huis terugkeren, in de hoop dat dit gezin zich heropbouwt op een nieuwe basis. Eén van de belangrijkste thema’s van Luyckx is het volgen van patiënt en gezin na verblijf in de instelling. Maar velen hebben geen familie meer. Dat is de reden waarom hij voor hen een onthaalstructuur opstartte.

02.12 > 20:00Michel Meignant, therapeut, vriend van Jean Rouch die hem inwijdt in de wetenschappelijke film, heeft een vijftigtal medische films gemaakt, vijf professionele kortfilms en één langspeelfilm: "Sexologos". Dankzij zijn roeping als cineast ontdekt hij de seksuologie, waarvan hij het medische aspect hekelt. Van dan af aan noemde hij zich "amouroloog".

03.12 > 20:00

http://www.meignant.comOlivier Ralet, filosoof en etnotherapeut ondernam verscheidene reizen naar Marokko. Zijn belangstelling gaat uit naar het Soefisme en zijn traditionele therapeutische benadering, in het bijzonder bij de Hamadchas (muzikanten en soefi-genezers). Hij is lid van het pluralistische en interdisciplinaire collectief "Tussen Twee Werelden / Entre deux Mondes" dat een twintigtal professionelen samenbrengt die in wederzijds respect dialogeren zonder beroep te doen op het monopolie van de waarheid. De doelstelling is om te bemiddelen tussen traditionele en moderne denksystemen in relatie met gedragsstoornissen.

03.12 > 22:00Luc Vigneault uit Québec, ex-patiënt, coördineert onderzoek en vorming van (zelf)hulpgroepen en is verbonden aan de beweging voor de bescherming van de rechten van mentale gezondheid in Québec. Gedurende lange jaren was hij een "trouw aanhanger" van de vicieuze cirkel van de psychiatrie, waarbij hij op Kafkaiaanse wijze van het kastje naar de muur gestuurd werd. Hij werd gestigmatiseerd en was slachtoffer van eindeloos verschillende diagnoses.

Door zelf op zoek te gaan naar informatie over geestelijke gezondheidszorg en farmaceutische therapie, neemt hij zijn lot in eigen handen. Zelfhulpgroepen en wilskracht maakten van hem een nieuw man. Vandaag wordt hij gevraagd op internationale conferenties en is hij consultant in geestelijke gezondheid.

21/11 > 20:00

http://www.cam.org/~agidd/

Accueil


Dominique Vossen, psychiater, werkt in het centrum "D’ici et d’ailleurs" in Molenbeek dat psychotherapeutische opvolging biedt en dat preventieprojecten voor mentale gezondheid uitwerkt. Het centrum biedt ook etnopsychiatrische consultaties en bemiddelingen aan die specifiek licht werpen op de klachten van de patiënt door te refereren naar culturele modellen van het land van herkomst. Dit aspect werd uitgewerkt op vraag van terreinwerkers die geconfronteerd werden met specifieke moeilijkheden i.v.m. het uitoefenen van hun beroep in migrantenfamilies.

28.11 > 18:00Philippe Woitchik is etnopsychiater en verbonden aan het Erasmusziekenhuis en het Psychocentrum van Etterbeek. In zijn behandeling houdt hij rekening met de cultuur van herkomst van de patient. Volgens hem is wat verteld wordt over geesten gelijkaardig aan wat een patiënt zegt over zijn traumatisme: het is een manier om dit traumatisme te verwoorden, telkens anders alnaargelang de cultuur en de tradities.

03.12 > 20:00squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 658
prog: 638
pos: aval