prog: 596
squelettes/rubrique-3.html

Rivoli

De Rivolistraat begint bij het nummer 30Š Van de Esplanade over het Congresgebouw naar de Koningsstraat: deze overwelfde straat bevat een aantal kleine ruimtes die vroeger plaats boden aan winkels, maar die staan vandaag grotendeels leeg, met uitzondering van een reisbureau, de snack Rivoli (op het nummer 57, open van 6:00 tot 14:00) en een aantal kantoren.
PleinOPENair neemt haar intrek in één van hen: de voormalige snack
Speedy. Meerdere andere uitstalramen worden opnieuw opgefrist en geanimeerd om er gedurende 4 weken installaties te huisvesten.Op nummer 31 van de Rivolistraat blijven de sporen van de voormalige "Traiteur Speedy" hardnekkig kleven op het raam. De bescheiden vitrine, waar men o.a. nog enkele resten van Claude François en Elvis kan ontwaren, wordt het knooppunt van deze PleinOPENair: niet alleen doet ze dienst als infopunt en geluidsstudio, maar ook als videoruimte: korte en lange films, over Brussel of gelinkt aan interessante thematieken, al dan niet gerealiseerd in het kader van PleinOPENairŠ Naar eigen goeddunken kunt u ter plaatse à la carte genieten van de filmcollectie. Sommige avonden zijn er een korte videovoorstellingen voorzien. Vraag het menu ter plaatse!

Woensdag tot zaterdag, van 13:00 tot 18:00
"Nocturne": DonderdagsDe Microboutiek is dé plek voor kleinschalige uitgeverstructuren of voor individuen die hun ei kwijt
willen! Een mobiele verdeelpunt gevoed door het publiek, geheel gewijd aan artisanale, visuele, sonore, literaire, grafische, gedrukte, getekende, geplakte, gefilmde, gefotokopieerde, geprinte, achterstevoren- en binnenstebuitengedraaide... microuitgaven!

Elke zaterdag kan je in Snack Speedy in de collectie komen snuffelen, evenals bij andere PleinOPENAir-gelegenheden.

16:00 tot 21:00 !

13.08 > 16:00 + 14.08 > 16:00 + 21.08 > 16:00 + 28.08 > 16:00 + 04.09 > 16:00


Intake Centrum UAB
Tijdens PleinOpenAir is het Intake Centrum voor Urbane Anomaliën Brussel in het Rijks Administratief Centrum geopend voor het publiek. Bewoners van Brussel en bezoekers van het festival kunnen vreemdsoortige ervaringen en waarnemingen van uitzonderlijke situaties die zij tegengekomen zijn, toevoegen aan het archief van het centrum. Ook is het mogelijk tijdens het festival de archieven van het UAB in te zien (in winkel Speedy). Meldingen kunnen in iedere denkbare vorm gedaan worden. Ter plekke kan een meldingsformulier ingevuld worden, maar ook foto"s van buitengewone objecten, vertellingen, en gevonden voorwerpen kunnen bij het Intake Centrum aangebracht worden.

Doelstelling UAB
Om gewenning aan stedelijke structuren en het gangbare perspectief op de stad Brussel te ondervragen, signaliseert en verzamelt het UAB buitengewone, uitzonderlijke en vervreemdende verschijningen in de openbare ruimte van Brussel.

De vlag kwam tot stand in samenwerking met constant vzw.
http://www.constantvzw.com/westenberg/Valérie Berteau (fotograaf/cineast) en Christophe Mercier (architect) doen een oproep aan artiesten, architecten, stedenbouwkundigen, burgers, cineasten, schrijvers, kinderenŠ Ze nodigen jullie uit om deel te nemen aan een videomontage waarin verschillende afbeeldingen van één welbepaald gezicht van het Rijksadministratief Centrum zullen worden gemixt, geplaktŠ Aan jullie om die (af)beeldingen (reëel of virtueel) te maken! Alles is toegestaan: collage, tekening, schilderij, infografieŠ Er is geen beperking noch richtlijn.
Vanaf 15 augustus zal de video geprojecteerd worden in het Centrum en dat in het kader van PleinOPENair.
Het startbeeld net als bijkomende informatie kan opgevraagd worden op: http://disturb.be12, 13 & 14 augustus in een uitstalraam in de Rivolistraat
Een samenwerking met Imal
http://www.imal.orgDeze artistieke ingreep van Mathias Salas vindt plaats in de winkel aan de Rivolistraat 43. Hij brengt behangpapier aan, waarvan het motief het typische geruite patroon van de gevels van het Rijksadministratief Centrum oneindig herneemt. Deze nieuw gecreëerde voorgevel verandert van statuut door de grens tussen binnen en buiten om te zetten tot een grens tussen twee interieurs. Zoals bij een binnestebuiten gedraaide kous, wordt de gevel een binnenmuur, beschermd door een uitstalraam, een utopische bescherming weliswaar in het licht van haar toekomstige wijziging.

http://www.mathias-salas.be

Van 09.08 tot 04.09Twee lampenkappen om de oude straatlantaarns aan de Rivolistraat aan te kleden. Een project van Marleen Van den Broek, Tom Tastenhoye, Els Vandenbergh (Sint-Lucas Architectuur).squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 603
prog: 596
pos: aval