prog: 596
squelettes/rubrique-3.html

Intro&Infos

Verfraaien en weer gezond maken, de Grote Markt verbinden met de Schaarbeeksepoort; het niveauverschil tussen de Schaarbeekse- en de Keulenpoort overbruggen Š Dit waren de voornaamste ideeën die stedenbouwkundigen vanaf midden 19de eeuw tot de naoorlogse periode aanzetten tot grootscheepse en herhaaldelijke werken in de Pachecowijk: een volkswijk die toen aan de rand van de stad lag, en waarvan enkel nog een gelijknamige straat getuigt.
Maar men stelde zich niet tevreden met enkel het opkuisen van de "Bas-Fonds", de laagstad bevolkt door proletariërs, cabarets en andere liederlijke oorden: de aanleg van de kleine ring, de Noord-Zuidspoorwegverbinding, en van het Rijksadministratief Centrum wisten elk spoor ervan, tot de archeologische ondergrond toe.
Vandaag zijn de Sint-Joostenaars en de Schaarbekenaars lang geen afgelegen dorpsbewoners meer. De Schaarbeeksepoort werd het Kruidtuinkruispunt en de Keulenpoort het Rogierplein. In het RijksAdministratief Centrum (of kortweg RAC) werd het Vesaliusgebouw genoemd naar een voormalige straat die daar liep. Enkel de Meyboom, reeds 696 jaar icoon van de Brusselse traditie, roept de herinnering aan de "Bas-Fondisten" en hun wijk op, opgeofferd aan kantoren en banken.

Het idee van een centraal centrum dat alle staatsdiensten hergroepeert, dateert van 1937. Pas in 1958, in het zog van de wereldtentoonstelling, is er de eerste steenlegging. De werf zou vier jaar durenŠ maar werd uiteindelijk voltooid in 1983! Het oorspronkelijke project, dat aan 14000 ambtenaren onderdak zou bieden, strandde. Maar toch zouden 700 families onteigend worden - om plaats te ruimen voor het kantorencomplex van zo’n slordige 5500 ambtenaren, dat in één ruk de buurt rond de Schaarbeekstraat en haar overdekte Cluysenaarsmarkt (onder de huidige esplanade) verpletterde.

Indertijd beweerde men dat de bouw van een administratief centrum de mogelijk bood om "de omliggende zones herop te bouwen" en "de menselijke verbinding tussen hoog- en laagstad te herstellen door de aanleg van een attractie- en circulatiezone". In de praktijk vormt deze zone voornamelijk een tochtgat dat bovendien vaak als breuk wordt ervaren, als een drempel die het onderscheid tussen hoog- en laagstad markeert. Vandaag worden dezelfde argumenten als voorheen aangewend om datzelfde Centrum te ontmantelen. Als ging het om een eindeloze cyclus van tabula rasa (die reeds de Putterijwijk, de Isabellawijk, de Marollen enz trof), een dwangmatige reflex van opnieuw "verbinden", opnieuw "opbouwen".
De site is nu niet meer in handen van de staat, maar van privé-investeerders. Weldra zullen alle administratieve diensten verhuizen. Dit wil zeggen dat de 4700 ambtenaren die er nu nog zitten, meeverhuizen naar nieuwe kantoren - versgebouwd in de Noordwijk en de Zuidwijk. En het Centrum, zonder officiële gebruikers, wacht op een nieuwe bestemming. Deze wachttijd riskeert nog enkele jaren te duren.
Wat blijft er over? Een enorme leegte -een stadskanker- maar ook een fantastische voorraad aan publieke ruimte! Een potentieel Centrum waar PleinOPENair deze zomer volop gebruik van maakt, en waarvoor dit mobiele festival voor één keer verzaakt aan haar traditionele nomadisme.
Gedurende één maand heb je duizend en één redenen om naar "het RAC" af te zakken. Het programmakrantje stelt er je enkele van voor: een programma vol voorstellingen en projecten van verenigingen, collectieven en individuen. Zelf vind je zeker ook nog goede redenen. En "zomaar" langskomen mag ook!Het Rijksadministratief Centrum, da’s 6 hectaren beton en een toren van 140 meter: een mooi voorbeeld van hoe architecturale theorieën in overheidsprojecten werden aangewend.
Door zijn schaal en moderniteit moest het Centrum de efficiëntie van het ambtenarenapparaat belichamen. Maar de federalisering van de staat heeft een punt gezet achter de centralisatiedroom. Door een wending van de geschiedenis is dit symbool van moderniteit ­ dat voor Brussel een 25-jarige werf betekende, tegenover een bezetting van nauwelijks 20 jaar! ­ vandaag betekenisloos geworden.
In 2005 zouden de werken voor de nieuwe Financiëntoren hun aanvang moeten nemen. Wat de rest van de site betreft: die zal het voorwerp vormen van procedures die verschillende jaren zullen duren. Zal de site, vandaag in privéhanden, een ’’afbraak-opbouw operatie" ondergaan? Zal men rekening houden met de kwaliteiten van de site en met zijn patrimoniumaspect? Welk lot zal de publieke ruimte ten deel vallen? Hoe zullen sociale aspecten, zoals huisvesting en het risico van gentrification, behandeld worden? En wat is nu precies dat stadsproject genaamd GGB/ZIR (Gebieden van Gewestelijk Belang) dat toelaat de komende decennia de constructie van miljoenen vierkante meters burelen in Brussel te plannen? Een greep uit de vele vragen die PleinOPENair zich steltŠGedurende de hele periode van de PleinOPENair pogen wij een zo regelmatig mogelijke telefonische permanentie te houden bij traiteur "Speedy" (vanaf 02.08). Behalve op rush-uren, momenten van op-en afbouw, technische problemen, tafeluren, siesta"s en koffiepauzes, zullen wij onszelf in vieren delen om uw oproep te beantwoorden! Voor alle zekerheid wordt er toch een antwoordapparaat voorzienŠDit jaar zijn er zoveel initiatieven in en rond PleinOPENair dat het papieren programma niet meer volstaat om u te informeren. Bovenop de gebruikelijke websites van Nova en City Mine(d) werd daarom een website "pleinopenair.org"’ online gezet. Evenals de uitzendingen van Radio Panik en het drukwerk van de drukkerij Rivoli, laat deze website de deelnemers van PleinOPENair toe hun project en recente ontwikkelingen toe te lichten. De site werd opgezet met de vrije software SPIP (www.spip.net). De site is zelf ook een experiment: organisatie, lay-out en invulling worden ter plaatse gerealiseerd tijdens ateliers die voor iedereen toegankelijk zijn.De zomeravonden zijn soms fris in het RAC. Een warme trui en soms zelfs een paraplu zijn accessoires die nuttig kunnen zijn Maar weet dit: nee, nee en nog eens nee, we zullen ons niet laten afschrikken door enkele regendruppels. Totdat er een zondvloed komt, zullen de concerten niet afgelast worden (een tent bedekt de muzikanten).
Maar als de hemel zwart ziet, en als er geen sprake meer is van regen maar van storm, zal de filmprojectie verplaatst worden naar één van de komende dagen. Raadpleeg de website www.pleinopenair.org of pleeg een telefoontje naar 02/218.27.45 voor de laatste nieuwtjes.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 597
prog: 596
pos: aval