prog: 577
squelettes/rubrique-3.html

Peter Watkins

Peter Watkins is cineast en Engels criticus, hij €lmde o.a. "The War Game", "Privilege", "Punishment Park" en "La Commune" (een aantal van zijn €lms werden al in nova vertoond). Sinds het begin van de jaren "60 bekritiseert Peter Watkins de audiovisuele massamedia. In zijn €lms is het thema alomtegenwoordig. Ondanks dat zijn werk geregeld wordt gecensureerd is deze Œartiest buiten categorie" erin geslaagd zowat overal ter wereld te draaien. Vandaag meer dan ooit voert hij strijd voor alternatieve en democratische processen in de audiovisuele wereld. Zijn nieuwe boek "Media Crisis" wordt uitgebracht in het kader van de collectie "Savoirs Autonomes", een editie van "Homnisphères".

P.S. "Punishment Park" zal deze zomer in het kader van "L"écran total" worden vertoond in de Arenberg. "Edvard Munch, la danse de la vie" wordt eind dit jaar in NOVA geprojecteerd.

http://www.peterwatkins.ltThe Journey

Rësan/Le voyage

Deze monumentale film (met een duur van 14 uur en een half!) van de britse regisseur Peter Watkins speelt een voortrekkersrol binnen de internationale cinema. "The Journey" ligt in het verlengde van "The War Game", een tijdens de jaren 60 gerealiseerde film waarin Watkins zich toen reeds boog over de gevolgen van de "nucleaire terreur". Die film werd verketterd door de britse televisie; twintig jaar later kon Watkins" nieuwe grootscheepse project "The Journey" evenmin op steun rekenen van de televisie, noch voor de productie, noch voor de distributie. Het is dankzij de ondersteuning van internationale, vooral zweedse, vredesbewegingen dat Watkins deze aan de wereldvrede opgedragen film kon realiseren. Gedurende een half jaar reist hij de wereld rond in een poging de machtsstructuur van zijn film te decentraliseren aan de hand van uit het leven geroepen opinies van mensen, en dit van Polynesië tot de USSR, van Schotland tot in Japan. "The Journey" bestaat uit Watkins" uitgesponnen conversaties met families en niet-gouvernementele organisaties over de nucleaire bewapening in relatie tot hongersnood, gender politiek, enz. aan de hand van beelden die ze door Watkins voorgeschoteld krijgen: televisie-archieven, politieke verkiezingscampagnes, ... Het is een zelden vertoonde film, met een kritisch oog voor de rol van de massamedia in de bewapeningswedloop, die elke daadwerkelijke communicatie in de kiem smoort en de informatie onder controle van de autoriteiten helpt te houden, en dit in tijden van het reaganiaanse "star wars"-project. Visuele en geluidsmotieven smelten samen in een krachtige compromisloze en veelzeggende kijkervaring.

«The Journey» is vertoont in 6 parts. Voor de alle 6 parts > 7,5 euros !!!"Met "Media Crisis" vertel ik over de toenemende onverantwoordelijkheid van de audiovisuele massa media (AVMM) en hun verwoestende impact op mens, samenleving en milieu. Ik spreek over de algemene lethargie van het publiek ten aanzien van de AVMM die zich als voorstander gedraagt van gewelddadige, uitbuitende en hiërarchische ideologieën. Ik refereer ook naar het catastrofaal en gedurig gebrek aan publieke kennis over de effecten die AVMM bij elk van ons teweegbrengt. Ik spreek over de quasi-unanieme weigering van de betrokken professionele milieus om een kritisch debat te willen lanceren omtrent hun activiteiten. Ik spreek ook over de interne repressie die de rangen gesloten houdt en elke contraire stem de mond snoert. Tenslotte, spreek ik over de onderwijssystemen die jongeren de toegang ontzegt tot kritische bronnen die er toe zouden kunnen aanzetten de rol en de praktijken -van de AVMM in vraag te stellen. De tegenstelling tussen de werkelijke rol van de AVMM en het publieke besef van die rol is een belangrijk fenomeen in de huidige maatschappij. De oorverdovende stilte en het gebrek aan kennis over de aard en de consequenties van de "Monoform", van de "Universel Clock" en van allerlei vormen van expliciet en impliciet geweld op het scherm (zonder -te spreken over hun globale impact op cultuur en milieu), zijn slechts enkele voorbeelden van de meest markante "missing links" uit een lange lijst.

PETER WATKINS

24.06 > 22:00


(...) ŒThe Journey" was born directly out of an earlier, collapsed project in 1982, when I tried to organize another anti-nuclear war film, funded by Central TV in England, and working with a number of peace groups across the UK. I felt that ŒThe War Game" was out-of-date, and I was concerned about the escalating nuclear arms race, allied to the then US foreign-policy of a nuclear war which would be limited to Europe. My idea was to create a series of scenes again depicting the consequences of a nuclear attack on Britain, in a larger-scale film than ŒThe War Game", which would allow citizens across Britain to express their concerns through their contribution to the staging of this project. Central TV, however, withdrew funding on the grounds that the budget was becoming too large, and the project therefore collapsed. At the same time, I happened to be showing ŒThe War Game" to the world"s oldest peace movement, the Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS), in Stockholm. In May 1983, at their 100-year anniversary congress, SPAS unanimously decided to support fund-raising for a new film about the nuclear threat. With a base in Stockholm, and initial funding from SPAS, I immediately began involving the network of friends and acquaintances I had acquired over many years of travelling and lecturing, to build an international fund-raising drive for the new film, and to start research in those parts of the world where I would organize local productions groups for the actual filming. The film"s central concept started to emerge: I would visit families or groups of people in various countries, and interview them to find out what they knew about the state and consequences of the world arms race, and the effects of nuclear weapons. The interviews would also focus on the role that mass media and educational systems had played in shaping a world view, and the knowledge that these people had - or did not have - vis-à-vis these subjects. As I travelled and developed a series of support groups in different countries, I discovered more about the global situation, and conceived of other elements and ideas for the film - ones which would eventually emerge as scenes of point and counter-point to the principal interviews with the families. For example, with the help of local activist Shelley Douglass, I discovered that there were railway lines carrying nuclear missiles on a White Train directly to their destination at a submarine base in Bangor, Washington. With the help of other American activists, I found 8mm film material of this White Train, moving across the US from a nuclear weapons plant in Amarillo, Texas to Bangor. Peter Wintonick and others of the support group in Canada filmed Ronald Reagan"s visit to Canada in 1984 - the ludicrous and humiliating ŒShamrock Summit". P.Wintonick also filmed revealing scenes of Canadian TV crews filming their own (completely biased) material of this Summit. I discovered the absurd civil defence measures designed for New York State, and on the other side of the world - the semi-underground vault in Hiroshima, where the ashes of people killed by the Atom Bomb are stored in many rows of small tin-cans. I met the courageous women of the ŒSeptember 25" agricultural collective in the outskirts of Maputo in war-torn Mozambique; the local people on the Island of Tahiti, including those who had worked with (and consequently suffered from) the French nuclear testing on the atoll of Murarowa; the Lopez family in an impoverished village in the State of Morelos, Mexico; the Drinkwine family in Seattle, Washington, who were paying a high price for Al Drinkwine"s refusal to continue working on a nuclear base; the Kolosov family in Leningrad, USSR, who provided a Soviet perspective, and who described the suffering during World War II, etc., etc. All of these, and many more incredible people, together with this medley of information, including the tragic and the absurd, constitute the complex fabric of the 14 hrs 30 mins film called ŒThe Journey", which emerged in 1986. (...)

‹ Peter Watkinssquelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 581
prog: 577
pos: aval