prog: 559
squelettes/rubrique-3.html

Indonesia

Niet alleen de economie "boomt" in Azië. Ook in het filmwereldje kwam dit werelddeel de laatste jaren flink onder de aandacht. Eén land lijkt echter steeds weer forfait te geven op de talrijke filmfestivals: Indonesië. En met reden, op enkele uitzonderingen na richt de Indonesische film zich op het lokale publiek en overstijgt ze nauwelijks het stroperige soap-genre dat de televisieschermen teistert. De financiële crisis van de jaren ’90 deed er natuurlijk ook geen goed aan, en bovendien worden de filmzalen zowat geheel in beslag genomen door Amerikaanse mega-producties. Als we even stilstaan bij de statistische gegevens van dit land ­ ongeveer 210 miljoen inwoners, de vierde meest bevolkte regio en met 178 miljoen moslims de grootste moslimgemeenschap ter wereld - en haar bewogen geschiedenis ­ het resultaat van economische en geopolitieke westerse belangen - kunnen we maar met moeite geloven dat er filmgewijs absoluut niets gebeurt... En inderdaad, sinds de politieke hervormingen van 1998 zijn er enkele verenigingen en filmcollectieven, die zo goed en zo kwaad als het kan, onafhankelijke films van jonge regisseurs trachten te produceren, verdelen en vertonen. Vaak gaat het om korte films die makkelijker weten te ontsnappen aan de censuur die alom tegenwoordig is!
«Boemboe» is één van die nieuwe organisaties. Zij produceren en verdelen kortfilms en organiseren het enige onafhankelijke filmfestival in Indonesië. Oprichtster, Lulu Ratna, is onze gast ter gelegenheid van deze Indonesië-avond waar hedendaagse documentaires geconfronteerd worden met Nederlandse koloniale films uit de archieven van het Amsterdams Filmmuseum.

Stille kortfilms : Recent werden enkele stomme kortfilms uit het Nederlandse koloniale tijdperk door de Nederlandse cinematheek gerestaureerd. Met deze films sluiten we het programma van de avond af.

+ Mass Grave

Lexy Junior Rambadeta, 2002, ID, video, ov eng ond,, 26'

Indonesië, 1966. Een genocide vindt plaats tegen de communistische partij in Indonesië (PKI). De geschiedenis leert dat dit gepaard ging met Amerikaanse steun. Vandaag worden bij opgravingen nog steeds slachtoffers gevonden. De regisseur interviewt getuigen en zij die ontsnapten.

+ Jakarta is mine

Andibachtiar Yusuf, 2003, ID, video, ov eng ond,, 13'

De etnische mengeling van Indonesië is op z’n zachtst gezegd complex. Gelukkig is er voetbal! Het is daar dat een nationaal eenheidsgevoel de kop op steekt, zo lijkt het wel. Enkele interviews tonen dit aan.

+ A journey to Tarakan

Karel Doing, 2002, NL, 35mm, nl ov eng ond,, 47'

In 1942 bezette Japan de Nederlandse kolonie Indonesië. Ed Huis in ’t Veld wordt geëxecuteerd door de Japanners. Hij laat heel wat brieven en geschriften na die de basis vormen van een film die zijn neefje Karel Doing 63 jaar later hierover maakt. Archiefbeelden, recente super8-beelden en een voice-over die het verhaal vertelt: "A Journey to Tarakan" reconstrueert een zwerftocht tussen verleden en heden, en leidt ons van Amsterdam naar Tarakan, met haltes in Genua, Port-Said en Colombo. (Voorstelling in aanwezigheid van Karel Doing).

+ Bus kota

Lulu Ratna, 2003, ID, video, ov eng ond,, 21'

Bussen zijn het populairste transportmiddel in Indonesië. Deze film geeft vanop zo’n bus een reis weer door de Indonesische hoofdstad, Jakarta.

28.05 > 18:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 563
prog: 559
pos: aval