prog: 342
squelettes/rubrique-3.html

openscreen

Blijven filmen is de boodschap! U weet wat de voorwaarden zijn: (maximum) 15 minuten, (bijna) alle formaten welkom, (bijna) geen censuur, en op te sturen naar of te deponeren in Nova, minstens één week voor datum. Deze Open Screen wordt verblijd met enkele Egyptische "inzendingen" en met de Microboetiek (micro-uitgaven op papier, video, CD en andere formaten!).

27.02 > 21:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 350
prog: 342
pos: aval