prog: 321
squelettes/rubrique-3.html

coming soon

Egypte, Irak, Israël, Libanon en Palestina. In februari valt onze keuze op een Oosten waarvan gezegd wordt dat het "Nabij" is. Gezien de actualiteit lijkt dit Nabije Oosten echter verder dan ooit, zelfs voor zijn eigen inwoners. Van veraf stellen we ons dus vragen. Vragen over territorium, identiteit, ballingschap... Van 13 tot 28 februari.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 329
prog: 321
pos: aval