prog: 83
squelettes/rubrique-3.html

LIVE SOUNDTRACKS

Voor zijn film "Tabu", gedraaid in Polynesië, zou Murnau gekozen hebben voor een geluidsband met originele muziek opgenomen op het eiland zelf. Maar de Hollywoodstudio"s legden hem een toenmalige contemporaine Westerse muziek op. 70 jaar (en enkele maanden) na de release van "Tabu", zal Nova (bijna) de wens van Murnau vervullen....

1# Suman Sarkar & Pather Rose (12/07)
Op doortocht in België hebben Suman Sarkar en Pather Rose toegezegd om de film "Tabu" te voorzien van een muzikale improvisatie. Suman Sarkar komt uit een muzikale familie en leerde de Tabla van zijn vader, waarna hij school liep bij de grote meesters van de Indische muziek. Sinds 10 jaar geeft hij concerten in Calcutta en andere Indische steden en doet soms Europese podia aan. Zijn muzikale smaak is breed. Hij maakte een Fusion-album met een Duitse organist en ook een Jazzalbum dat niet onopgemerkt bleef in de experimentele scene. Hij wordt vergezeld van Pather Rose, een Sitarspeler. Een live-soundtrack spelen is voor hen maar een aantrekkelijke uitdaging. Deze performance wordt voorafgegaan door een korte muzikale introductie op de Raga.

2# Dvari & les réfugiés polysoniques (02/08)
Ter gelegenheid van de "PleinOPENair" in augustus 1999, hadden ze een Grass Orchestra op poten gezet: een muzikaal gezelschap dat improviseerde op de film "Grass". Deze keer schotelen Jo Claesen, Beatrix Fise, Katagiri Mamaro en hun gasten u een half geprepareerde / half geïmproviseerde begeleiding van "Tabu" voor.

Tabu
Murnau (& Flaherty), All (& USA), 1930, 16mm, Engelse tussentitels, 84"

Het eiland Bora-Bora is een beetje het paradijs op aarde. De natuur is rijk en de inboorlingen leven er gelukkig en zorgeloos. Reri en Matahi zijn verliefd. Maar op een dag verschijnt plots de boot van het stamhoofd. Hij eist dat Reri zich wijdt aan de godencultus. Wee diegene die het taboe doorbreekt. Terwijl het dorp zich verheugt in deze eer, worden de geliefden wanhopig. Op de vooravond van het vertrek voert Matahi zijn geliefde mee en vlucht naar Tahiti. Daar heeft de parelhandel de zeden grondig aangetast met de zegen van de koloniale autoriteiten. Met zijn kwaliteiten als duiker, verdient Matahi de kost als parelduiker. Alles lijkt de goede kant op te gaan, maar op een dag legt de boot van het stamhoofd aanŠ

"Tabu" is de vrucht van de samenwerking tussen documentairefilmer Robert Flaherty en regisseur Friedrich W.Murnau. Hun opvattingen stonden diametraal tegenover elkaar. Flaherty had de tijd genomen om het eiland en haar bewoners te ontdekken, en schreef een scenario ter glorie van het traditionele leven, en als aanklacht tegen de corruptie die de civilisatie met zich had meegebracht. Murnau wilde de schoonheid van het eiland en zijn bewoners gebruiken als exotisch decor voor een romantische geschiedenis. Murnau, tevens producer van deze film, drukte zijn wil door.

12.07 > 21:00 + 02.08 > 21:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 88
prog: 83
pos: aval