prog: 83
squelettes/rubrique-3.html

CONCERT

Vertrek: New Orleans; aankom: nog onbepaald; er zijn wel al in enkele halten voorzien: er is er één in het land van de Kelten, maar ook in enkele plattelandsplekjes voor een of twee bals musettes. Ben en zijn banjo geven het ritme aan van de balade, waar zich ook andere vrolijke muzikanten aan toevoegen.

19.07 > 21:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 89
prog: 83
pos: aval