prog: 122
squelettes/rubrique-3.html

COMING SOON

15 > 25/11

Ethnography with a filmic form,
Cinema with an anthropological content.

De basis idee van deze programmatie zal het samenbrengen van cinematografische verwerkingen met antropologische visies zijn, om werken te tonen die vorm en inhoud op een creatieve wijze mengen. In kort, zullen we enkele ethnografische auteursfilmen presenteren, zoals die van Trinh Tinh Minh-Ha en Robert Gardner. (Er zullen ook ontmoetingen, debats, een live soundtrack en een speciale open screen zijn.)squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 133
prog: 122
pos: aval