prog: 109
squelettes/rubrique-3.html

ETC...

Wie "Pas vu pas pris" gezien heeft hoorde sindsdien waarschijnlijk niets meer van Pierre Carles. Wie z’n aanpak kon smaken dacht vaak dat de indringer op de Franse televisie wel zou afgedaan hebben. Anderen meenden dat Carles op een dag zelf wel als TV-nar zou opduiken... De eersten kregen gelijk. Hij bleef wel wat flirten met de TV (zonder veel succes en de meteen de inspiratiebron voor een andere film: "Enfin pris"), maar z’n nieuwste documentaire is vooral voor de bioscoop bestemd. Deze keer is gaat Carles voor één keer respectvol te werk. Z’n thema is dan ook Pierre Bourdieu, een socioloog die de Carles duidelijk kan bekoren.
Loïc Wacquant, een voormalig bokser die zich tot de sociologie à la Bourdieu bekeerde: "De sociologie is inderdaad een gevechtsport, in die zin dat ze toelaat zich te weren tegen de dominantie der symbolen, opgelegde denkcategorieën, en het foute denken. Ze kan verhinderen dat men door de sociale wereld wordt bewogen als vijlsel in een magnetisch veld. Voor Bourdieu gaat het er veeleer om de krachten die op ons inwerken te vatten om er zich van te bevrijden en baas te worden van z’n eigen verhaal."

17.10 > 20:00


Reeds de tweede keer in zijn korte bestaan stelt dit «media-aktivisme» collectief een reeks nieuwe filmpjes voor in TV Nova. U merkt het, media-aktivisme staat tussen aanhalingstekens, omdat Vox -naar eigen zeggen- een andere kijk wil bieden op de maatschappij die verder gaat dan het traditionele «betoging-filmen». De nieuwe producties vormen daar een mooi bewijs van. Waar de eerste reeks eerder militant van inslag was (over mensen zonder papieren en acties tegen genetische manipulatie van gewassen) is de tweede serie zeer poëtisch... met een geëngageerd kantje welteverstaan! Op het programma staan een film over het leven op en langs de boten in Clabecg, een cameramontage over de Noord-Zuid verbinding in Brussel en een fictie-document over de teloorgang van Oost-Europa. (P.S. Vox komt elke eerste en derde woensdag van de maand samen (19u, Kartuizersstraat 43, 1000 B). Nieuwe Vox-voorstellen en/of helpende handen zijn meer dan welkom!)

14.10 > 21:00


De klassieker die ook deze keer niet ontbreekt. Breng je eigen film mee. Alle formaten (of toch bijna). Maximum 15 minuten. Bellen of langskomen met je film. Gratis.

27.09 > 21:00


Verborgen schatten uit de wereld van de micro-editie; tijdschriften en fanzines in zeefdruk, op stencil of gefotocopieerd; strips of pure literatuur; muziek; video"s... Als liefhebbers van zeldzaamheden zullen we de kelder van Nova vullen met geneugten van hier en elders, veel beter dan wijn. Een eerste keer op 27 September, parrallel met Open Screen, met in het bijzonder de stock van de ex-"Afish"teek". Ter consultatie of te koop. Maar opgepast: er zijn er bij die niet voor alle ogen geschikt zijn...squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 114
prog: 109
pos: aval