squelettes/rubrique.html

Programmering

Tijdens het eerste jaar van zijn bestaan verzorgde Nova een zware programmering rond maandelijkse themas. Als daar zijn: werk, consumptie, reizen, dans, "politically correct", het kind, geslacht en camera... Documentaire en fictie, experimentele en auteursfilm, kortfilm, middellange, of langspeelfilm, van alle hoeken van de wereld: alles werd naast elkaar vertoond.

Stilaan stapten we af van die maandelijkse brede programmering. In de plaats kwamen veel gerichter en preciezer themas, die een paar weken, dagen, of zelfs maar twee of drie avonden duren. Dit leverde al volgende programmas op: intieme dagboeken, Litouwse, Marokkaanse, Nederlandse, en Zuid-Amerikaanse film, de Beat Generation, de Berlijnse Muur, de hedendaagse kinema van de voormalige sovjetrepublieken, ...Steeds trachten we daarbij, in de mate van het mogelijke, de filmmakers uit te nodigen, of andere personen van wie werk is geprogrammeerd.

Elk nieuw programma is zo verschillend van het vorige; het getuigt van een diversiteit van \"smaken en kleuren\", maar blijft tegen elke verwachting in toch een samenhang behouden die eigen is aan Nova. Deze identiteit is zonder twijfel veeleer te danken aan de alchemie eigen aan het werk van zijn medewerkers en externe partners, dan wel aan een strenge gedragscode die Nova zichzelf goedschiks of kwaadschiks zou opleggen. Daarom is het onmogelijk alles wat in Nova al getoond of ondernomen is samen te vatten zonder meteen beperkend te worden. De verschillende thema\’s verrijken elkaar maandelijks aan de hand van nieuwe ontmoetingen, nieuwe ideeën, of gewoon nieuwe films.Met de nadruk op B-, Z-, en cultfilms, diepen de nocturnes of middernachtsvoorstellingen enkele politiek incorrecte, niet-te-missen, onbekende, onuitputtelijke, onklasseerbare, onwettelijke, ondraaglijke, onuitstaanbare, onverschrokken, onvoorstelbare, ’on-wat-je-maar-wil’-films op. Die wij hier bij Nova zo graag lusten, omdat ’underground’films beter worden met de jaren, net als wijn. Behalve degene die echt definitief azijn zijn geworden… en dan nog!Sinds Nova van start ging, stelde ze aan muzikanten die het niet alleen om het mercantiele aspect te doen is, een complexe maar verrijkende ervaring voor: creëer voor een gemengd publiek van zowel muziekliefhebbers als cinefielen de klankband van een stomme film.

Het kan gaan om een compositie, een improvisatie op een film, avonturen waarin klank en beeld elkaar zoeken en wederzijds beïnvloeden… Deze formule werd “Live Soundtrack” gedoopt, en is één van de specialiteiten van Nova geworden. En het is niet volkomen toevallig dat muzikanten uit alle hoeken van Europa (en zelfs de wereld) de uitdaging aannemen.

Bij wijze van voorbeeld, ziehier enkele namen van artiesten die zich met de formule hebben ingelaten: The Ex (NL), Roof (US/UK/NL/FR), Leonid Soybelman (MD); Thomas Köner, Klangkriek, Felix Kubin, Melaena (DE), People Like (US), Ted Milton & Blurt, Spaceheads, Caroline Kraabel (UK); Pierre Bastien, Sister Iodine (FR); Kato Hideki, Taku Sugimoto (JP); Matthieu Ha, Adult Fantaisies, Dada Camerata Viva, Aka Moon, Ice Cream Solution, Morgan/Sanders/Jacquemyn trio (BE), Zu (IT), etc. etc..

Nochtans ontvangt Nova ook groepen of solomuzikanten zonder dat ze (hoeven te) interageren met een film: er is nu eenmaal muziek die veel meer oproept dan wat beelden vermogen.L’Open Screen est une soirée gratuite consacrée à des films courts apportés aussi bien par des cinéastes autodidactes que des étudiants, voire même des professionnels, et ce sans aucune censure, exceptée que les films ou vidéos ne peuvent pas dépasser 15 minutes. Les copies peuvent être envoyées une semaine avant la séance au bureau du Nova. Contactez-nous: openscreen@nova-cinema.org !

Ces rendez-vous programmés dès le début au Nova sont devenus une institution à Bruxelles, des cinéastes de tout acabit, et même de l’étranger, profitant de cette unique occasion de montrer leurs créations sur grand écran et "risquer" de les partager avec un large public. Cette ouverture à des formes artistiques amatrices et artisanales ne s’avère pas vaine vu la stimulation croissante qu’elle engendre et le public qu’elle draine. L’"écran ouvert" continuera donc à être l’un des pôles de programmation du Nova.

Il a également été décliné sous le nom d’Ears Open: des séances d’écoutes collectives, dans la pénombre, de créations sonores.Cineketje is een onderdeel van het programma in Cinema Nova, waaraan het zijn eigenheid ontleent. Het is een eigenzinnig en gevarieerd maandelijks filmprogramma voor kinderen én volwassenen. Je kan er films zien die niet in het "gewone circuit" te vinden zijn. Of het nu gaat om nieuwe producties of klassiekers, steeds staan films op programma die specifieke filmtechnieken, genres en thema’s belichten.

Cineketje wil een ruimte creëren waar kinderen via het medium film op een actieve en creatieve manier in contact komen de wereld om hen heen. Deze creatieve ruimte krijgt gestalte in de filmzaal, maar ook in de bar beneden die als ontmoetinsplaats fungeert.Kunst beleven is niet enkel beschouwend, maar ook actief participerend. De bar wordt tijdens Cineketje zodanig ingericht dat ze de kinderen stimuleert om op ontdekking te gaan... Kinderboeken en filmmateriaal zoals een zoötroop en viewmaster vervullen deze functie.

Cineketje organiseert ook regelmatige workshops in samenwerking met "professionele" kunstenaars, die voorafgaan aan de filmvertoning. Deze workshops hebben tot doel de kinderen kennis te laten maken met diverse filmtechnieken en andere expressiemiddelen. De filmpjes die de kinderen gemaakt hebben tijdens de workshops worden vertoond in de filmzaal. Maar ook filmpjes die elders door kinderen gerealiseerd werden, onder begeleiding van verschillende europese organisaties, staan op het programma. Op die manier geven we een podium aan jonge kunstenaars.
Hoewel Cineketje in hoofdzaak een filmprogramma is, exploreert ze ook andere kunstdisciplines en kruisbestuivingen tussen beeld, muziek en theater.

Cineketje is met haar originele en creatieve programma toegankelijk voor jong én oud en voor diverse taalgemeenschappen. Een eigenzinnig, meertalig aanbod maar niet elitair, dat is wat ze beoogt. Soms richt het programma (vb. workshop) zich tot kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie, maar meestal staat Cineketje open voor iedereen die eens iets anders wil ontdekken dan het gebruikelijke filmaanbod!

Iedereen die daar zin in heeft, kan na de filmvoorstelling nog wat nababbelen onder het genot van een artisanaal hapje en drankje.