squelettes/rubrique.html

ABC archief

De ABC, opgericht in 1972 aan de Adolphe Maxlaan in hartje Brussel, was de laatste Brusselse pornobioscoop die op een "ouderwetse" manier opereerde en uitsluitend 35mm-films vertoonde. Het was waarschijnlijk zelfs een van de laatste Europese, zo niet wereldwijde, zalen die enkel met dit historische filmformaat werkte. Naast het technologische anachronisme dat de meer avontuurlijke filmganger kon bekoren, was de ABC-bioscoop ook een relict van vervlogen tijden en een getuige van de geschiedenis van marginale cinema. Na de sluiting van de ABC in de zomer van 2013 zette Cinema Nova een operatie op touw om de archieven te redden.

Het fonds dat bewaard kon worden, bevat documenten die zowel betrekking hebben op de ABC als op de andere filmzalen die beheerd werden door dezelfde uitbater in verschillende Belgische steden tussen de jaren 1950 en 1990. Maar het zijn vooral de archieven van diens distributiebedrijf Atlantic Films die van onschatbare waarde zijn: een kleine 4.000 filmrollen (ongeveer 600 speelfilms en enkele honderden trailers), een groot aantal decoratiestukken en duizenden – vaak gecensureerde – exploitation-posters en foto’s. Deze uitgebreide collectie onthult een weinig bekende en nog minder gedocumenteerde kant van de geschiedenis van film en pornografie in België.Expo

The ABC of Porn Cinema

Tentoonstelling in MIMA - 26/06/2021 → 09/01/2022

De tentoonstelling “The ABC of Porn Cinema” doorkruist vier decennia activiteit van deze pornocinema en de wereld die ermee samenhing. Aan de hand van tal van documenten, affiches, handgeschilderde posters, drukplaten, gecensureerde foto’s en een artistieke installatie wordt een licht geworpen op een duister deel van onze cultuur, dat gedoemd was om in de vergeetput van de geschiedenis te belanden. Deze historische archieven zijn dus uitzonderlijk, uniek en niet gespeend van humor, stof tot nadenken en controverse.

Een tentoonstelling van cinema Nova-bioscoop en het MIMA met medewerking van het Gogolplex-collectief.

In MIMA, Henegouwenkaai 39-41, 1080 Brussel.

Verboden onder de 18 jaar

> korte rondleiding :

***

Onder de titel "Double Bill" biedt MIMA een dubbele tentoonstelling over cinema aan. Het andere deel is een focus op het werk van de Belgische affichekunstenaar Laurent Durieux.

MIMA - Millennium Iconoclast Museum of ArtSuperpositions

Collection particulière d’un cinéma porno bruxellois

Verzameling van gecensureerde foto’s voor de vitrines van Belgische pornobioscopen, uit de "ABC"-archieven van Cinema Nova.

Op basis van de archieven die gered werden uit de voormalige Brusselse pornobioscoop ABC, verkent het Nova-team samen met enkele gelijkgezinden, in deze bundel van een honderdtal foto’s (geselecteerd uit duizendtal), de bijzondere praktijken van het verbergen en accentueren van stukken naakt die niet getoond mochten worden in de vitrines van de bioscopen.

Voor publicitaire doeleinden en met censuurregels die dubbelzinnig waren, moesten bioscoopuitbaters hun pornografisch materiaal omzetten in beelden die voor "alle publiek toegankelijk" waren. Op deze foto’s, die niettemin pikant zijn, worden de intieme delen aan het oog onttrokken door toevoegingen, viltstiften, stickers of kleurige stippen. Deze beperkingen geven aanleiding tot verbazingwekkende plastische vormen, die in plaats van de fantasie te beteugelen de verbeelding de vrije loop laten.

Een streling voor het oog, maar de geest wil ook wat. “Superpositions” bevat verschillende teksten met bespiegelingen en toelichting.

Samenstelling: Tatiana Bohm, Philippe Branckaert, Philippe Capart, Lauren Glaçon, Guillaume Maupin, Laurent Tenzer
Teksten (FR): Jean-Pierre Bouyxou, Philippe Capart, Guillaume Maupin, Laurent Tenzer
Productie: Mélanie Dufour
Uitgave: Les Impressions Nouvelles & Cinéma Nova, 2021

112 pagina’s | Formaat: 28x22cm | Prijs: 24€ | ISBN: 978-2-87449-904-3

Beschikbaarheid: exclusief vanaf 16 juli 2021 in Cinema Nova en in MIMA.
In de boekenwinkels vanaf 2 september 2021.

Inlichtingen en bestellingen: superpositions at nova-cinema.org

http://superpositions.nova-cinema.org/Porn by Night

Doctoraatsseminarie van het CiASp van de ULB (2019)

Doctoraatsseminarie van het Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle (CiASp) van de ULB (2019)

Dit onderzoek in de vorm van een krant bevindt zich op de kruising tussen verschillende disciplines en bevat de verschillende ideeën die werden uitgewerkt tijdens een doctoraatsseminarie georganiseerd door het CiASp (Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle) van de ULB. Het doel was om potentiële, multidisciplinaire onderzoeksassen uit te stippelen, o.a. op basis van de geredde papier- en filmarchieven van de ABC.
Deze publicatie wil de verschillende problematieken definiëren om dit weelderige en complexe erfgoed te bestuderen, en valt onder de noemer porn studies – een bloeiende onderzoeksdiscipline die zich op de kruising tussen verschillende wetenschapsgebieden bevindt en zich dus niet limiteert tot de menswetenschappen. Zij bestudeert seksuele representaties, de discoursen die onze relatie tot seksualiteit bepalen en de voorwaarden voor het ontstaan van andere (kritische) discoursen.
Een CiASp-project | Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle (CiASp) van de ULB, in samenwerking met ED22 Arts du spectacle en Nova.

Un projet du CiASp | Cenctre de recherche en cinéma et arts du spectacle de l’ULB, en collaboration avec l’ED22 Arts du spectacle et le cinéma Nova.

http://ciasp.ulb.be/Erotic Censorship

The Second Sexual Revolution in Censorship of Pornographic Movie Posters in Belgium (1970-1980)

Artikel van Leon Janssens over de censuur van pornografische filmposters, een herwerking van zijn afstudeerthesis (KUL, 2018), gebaseerd op de ABC-archiefcollectie.

Janssens, Leon; 2020. Erotic Censorship: The Second Sexual Revolution in Censorship of Pornographic Movie Posters in Belgium (1970-1980). Tijdschrift voor Geschiedenis; 2020; Vol. 133; iss. 2; pp. 347 - 366

https://www.ingentaconnect.com/cont...Cinéma ABC

La nécropole du porno

Boek van Jimmy Pantera over de ABC-bioscoop (CFC, 2020)

Dit boek biedt, naast een verhelderend historisch perspectief, ook tal van getuigenissen van toeschouwers en medewerk.st.ers (strippers, operateurs...) die regelmatig over de vloer van de ABC kwamen. De teksten zijn rijkelijk geïllustreerd met vaak zeldzame of zelfs nooit eerder uitgegeven documenten: exploitation-foto’s, persteksten, promotieposters...

Voorwoord door Laurent de Sutter

Jimmy Pantera is auteur, grafisch ontwerper en tentoonstellingscurator. Hij is gepassioneerd door populaire culturen die over het hoofd worden gezien, verdwenen zijn of in vergetelheid zijn geraakt. Hij doceert aan ESA LE 75 in Brussel en is tevens de auteur van “Los Tigres de Ring” (Ankama, 2009), “Orgasmo, les images incroyables du cinéma érotique, 2 vol.” (met Christophe Bier, Serious Publishing, 2012) en “Kitsch Catch” (met Barnabé Mons, Paths, 2019).

https://www.maisoncfc.be/fr/product...Médor - Les fantasmes de George

Een reeks van drie artikels van Chloé Andries

De naam George Scott lijkt eerder toe te horen aan een romanpersonage. Toch heeft hij wel degelijk bestaan. Tussen 1948 en 2013 bouwde deze Amerikaan van Sovjet-origine een klein imperium uit van erotische filmzalen en porno in 35mm-formaat dat uniek in zijn soort was. Hij was naast uitbater ook filmdistributeur en bioscoopdirecteur, totdat opeenvolgende crises de ondergang van de sector inluidden, zoals de introductie van de VHS, televisie en andere "verbeteringen" die moderne tijden met zich meebrachten. Van George Scott en zijn levenswerk blijft bijna niets meer over. Het tijdschrift Medor trad in zijn voetsporen, ook al betekent dat daarvoor een paar fantasieën op de schop zijn moeten gaan.

Les fantasmes de George