Porn by Night

Doctoraatsseminarie van het CiASp van de ULB (2019)

Doctoraatsseminarie van het Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle (CiASp) van de ULB (2019)

Dit onderzoek in de vorm van een krant bevindt zich op de kruising tussen verschillende disciplines en bevat de verschillende ideeën die werden uitgewerkt tijdens een doctoraatsseminarie georganiseerd door het CiASp (Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle) van de ULB. Het doel was om potentiële, multidisciplinaire onderzoeksassen uit te stippelen, o.a. op basis van de geredde papier- en filmarchieven van de ABC.
Deze publicatie wil de verschillende problematieken definiëren om dit weelderige en complexe erfgoed te bestuderen, en valt onder de noemer porn studies – een bloeiende onderzoeksdiscipline die zich op de kruising tussen verschillende wetenschapsgebieden bevindt en zich dus niet limiteert tot de menswetenschappen. Zij bestudeert seksuele representaties, de discoursen die onze relatie tot seksualiteit bepalen en de voorwaarden voor het ontstaan van andere (kritische) discoursen.
Een CiASp-project | Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle (CiASp) van de ULB, in samenwerking met ED22 Arts du spectacle en Nova.

http://ciasp.ulb.be/


squelettes/article.html
lang: fr
id_rubrique: 2502
prog: