Cinéma ABC

La nécropole du porno

Boek van Jimmy Pantera over de ABC-bioscoop (CFC, 2020)

Dit boek biedt, naast een verhelderend historisch perspectief, ook tal van getuigenissen van toeschouwers en medewerk.st.ers (strippers, operateurs...) die regelmatig over de vloer van de ABC kwamen. De teksten zijn rijkelijk geïllustreerd met vaak zeldzame of zelfs nooit eerder uitgegeven documenten : exploitation-foto’s, persteksten, promotieposters...

https://www.maisoncfc.be/fr/product...


squelettes/article.html
lang: fr
id_rubrique: 2502
prog: